Cele kampanii
 CELE KAMPANII

 

  • podnoszenie społecznej świadomości i wiedzy na temat chorób układu krążenia (ChUK) i sposobów zapobiegania im,
  • zachęcanie pracodawców do podejmowania działań edukacyjnych na rzecz zapobiegania ChUk w środowisku pracy,
  • zachęcanie pracodawców do realizowania inicjatyw prozdrowotnych w miejscu pracy,
  • zachęcanie pracowników do dbania o własne zdrowie.

 

Kampania jest organizowana w ramach 1. etapu zadania pt. „Komunikowanie zagadnień bezpieczeństwa pracy w szczególności poprzez informacyjne kampanie społeczne (w tym kampanię Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy), media społecznościowe oraz newsletter, z uwzględnieniem współpracy z instytucjami krajowymi i  międzynarodowymi” realizowanego w ramach VI etapu programu wieloletniego pn. „Rządowy Program Poprawy Bezpieczeństwa i Warunków Pracy”, finansowanego w zakresie zadań służb państwowych ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Koordynator Programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

 

 

 

 
0
0
0
3
5
1
6
9