Promocja zdrowia sposobem na walkę z ChUK
 Promocja zdrowia sposobem na walkę z ChUK

 

Programy promujące zdrowie w miejscu pracy stają się coraz bardziej popularne i są stosowane w przedsiębiorstwach i organizacjach. Firmy, które uwzględniają aspekt promocji zdrowia w miejscu pracy w swoich działaniach, nazywane są obecnie „zdrowymi". Stoją one na stanowisku, że zarządzanie zdrowiem pracowników przekłada się na funkcjonowanie całej organizacji. Pojęcie „zdrowej organizacji" łączy w sobie zarówno indywidualne praktyki prozdrowotne, jak i warunki organizacyjne, na które składa się kultura organizacyjna firmy, zasady przywództwa i wartości.

 

Według Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy promocja zdrowia w miejscu pracy jest zbiorowym wysiłkiem pracodawców, pracowników i społeczeństwa dążącym do polepszenia zdrowia i samopoczucia pracowników.

 

Do zadań promocji zdrowia w miejscu pracy można zakwalifikować:

 

  • propagowanie zdrowego odżywiania się w pracy poprzez np. rozprzestrzenianie wiedzy na ten temat lub zmodyfikowanie menu w stołówkach (wprowadzenie tzw. „zdrowej żywności”),
  • proponowanie udziału w programach motywujących do rozstania się z nałogiem czy wprowadzenie całkowitego zakazu palenia na terenie firmy,
  • promowanie zdrowia psychicznego, poprzez np. umożliwienie udziału w warsztatach uczących radzeniu sobie ze stresem, zapewnienie wsparcia psychologicznego dla wszystkich pracowników,
  • działania dążące do poprawy samopoczucia w miejscu pracy, np. elastyczny czas pracy, umożliwienie pracy zdalnej,
  • wspieranie aktywności fizycznej wśród pracowników poprzez np. zachęcanie do ćwiczeń, oferowanie kart do klubów sportowych, zapewnianie miejsca do ćwiczeń w pracy,
  • dbałość o ogólny stan zdrowia poprzez np. zapewnienie okresowych badań ciśnienia krwi czy poziomu cholesterolu,
  • zachęcanie do udziału pracowników w procesie polepszenia organizacji pracy [1].

 

[1] Malinska M., Promocja zdrowia w miejscu pracy, ze szczególnym uwzględnieniem aktywności fizycznej, https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P30001831335539182278&html_tresc_root_id=300002045&html_tresc_id=300002045&html_klucz=19558 (dostęp 04.05.2023)

 
0
0
0
3
5
4
0
4