Program do oceny ryzyka zawodowego związanego z występowaniem substancji chemicznych
Program do oceny ryzyka zawodowego związanego z występowaniem substancji chemicznych (w Bazie ChemPył)

 

Prezentowany program do oceny ryzyka zawodowego związanego z występowaniem substancji chemicznych stwarzających zagrożenie na wybranym stanowisku pracy pozwala na ocenę ryzyka metodą uproszczoną. Metoda ta umożliwia dokonanie oceny zagrożenia i określenie potrzeby wprowadzenia środków prewencji. Metodologia jakościowej oceny ryzyka metodą uproszczoną opisana została na stronie https://www.ciop.pl/MORMJ

 

Obejmuje ona 4 poziomy klasyfikacji ryzyka przy uwzględnieniu 3 zmiennych procesu, takich jak:

Podstawowe zagrożenie związane z daną substancją (klasyfikacja substancji chemicznej, kategoria zagrożenia A-E oceniona na podstawie zwrotów określających zagrożenia, tzw. zwrotów H)
Skłonność substancji do przedostawania się do środowiska za pomocą lotności i temperatury pracy w przypadku cieczy oraz skłonności do wytwarzania pyłu w przypadku ciał stałych
Ilość stosowanej substancji chemicznej w ocenianej operacji.

 

Wyznaczony w efekcie poziom ryzyka jest połączony z odpowiednią strategią prewencji, przy uwzględnieniu ogólnych zasad zapobiegania ryzyku wynikających z art. 5 Dyrektywy 98/24/WE.

 

 

 

 
 
0
0
0
2
8
9
3
2