Działalność Forum Liderów w 2009 r.

 

Działalność FORUM LIDERóW BEZPIECZNEJ PRACY w 2009 r.


POSIEDZENIE KOMISJI WYBORU FL

Na początku września br. odbędzie się posiedzenie Komisji Wyboru Liderów Bezpiecznej Pracy, podczas którego będą omawiane nowe kandydatury i osiągnięcia poszczególnych członków Forum Liderów oraz przyznawane nowe lub podwyższone Karty Lidera.

Prosimy o przesłanie do końca sierpnia 2009 r. informacji na temat prowadzonych działań w ciągu ostatniego roku, mających na celu poprawę warunków pracy w zakładzie, w tym także prowadzonych przy współpracy z Instytutem. Aktualny regulamin Forum Liderów, zawierający także warunki uczestnictwa w Forum i warunki uzyskania poszczególnych Kart Liderów Bezpiecznej Pracy, znajduje się na stronie internetowej Instytutu.

 

Spotkanie tematyczne organizowane przez członka Forum Liderów Bezpiecznej Pracy

W dniu 13 listopada 2009 r. Iławskie przedsiębiorstwo Budowlane IPB So. z o.o. zorganizowało spotkanie kadry kierowniczej budowy z Okręgowym Inspektorem Pracy i członkami Forum Liderów BHP.

W spotkaniu wzięli udział: przedstawiciele IPB Sp. z o.o. oraz członkowie Forum Liderów (przedstawiciele firm: , Bovis Lend Lease Warszawa, Mostostal Warszawa, Mostostal Siedlce S.A.).

W programie spotkania m.in.:
– wystąpienie Okręgowego Inspektora Pracy w Olsztynie - W. Matys
– „Bezpieczeństwo pracy na budowach” – OIP- W. Wiśniewski
– „Ryzyko zawodowe w budownictwie” – OIP - W. Łabanowski
– „Wypadki w budownictwie w woj. warmińsko-mazurskim – Z-ca OIP-  R. Dudziński
– „Bezpieczna  budowa” - prezentacja firmy Bovis Lend Lease Warszawa
– „Bezpieczeństwo pracy na wysokości – przykłady stosowanych zabezpieczeń pracowników przed upadkiem z wysokości" – Mostostal Warszawa, „IPB" Sp. z o.o., inni członkowie FL – dyskusja
– „Sposoby komunikowania się w sprawach bhp na budowach"  (komunikacja z podwykonawcami, klientami, inwestorem) - dobre praktyki – członkowie FL

Omówienie przebiegu spotkania - więcej ...

Organizator spotkania:
Elżbieta Bożejewicz
Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o.
tel. 0-89 644 90 62, e-mail: bhp@ipbilawa.com.pl

UDZIAŁ CZŁONKÓW FORUM LIDERÓW W 37 EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POPRAWY WARUNKÓW PRACY

W 2009 r. wyróżnienia w KPWP otrzymali następujący członkowie Forum Liderów:
- GDF SUEZ Energia Polska S.A. – wyróżnienie
- Huta Bankowa Sp. z o.o. – wyróżnienie
- PGE Elektrownia Bełchatów S.A. – list gratulacyjny
- Zakłady Górniczo-Metalowe ZĘBIEC S.A. – wyróżnienie
- Zakłady Chemiczne ZACHEM S.A. – list gratulacyjny

Sponsorzy 37 edycji KPWP:
- Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o.
- Fiat Auto Poland S.A.
- SKANSKA S.A.
- PKN ORLEN S.A.
- Polimex-Mostostal S.A.
- Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

XII KONFERENCJA FORUM LIDERÓW BEZPIECZNEJ PRACY

W ramach działań wspierających rozwój Forum Liderów Bezpiecznej Pracy oraz realizacji zadań służb państwowych I etapu programu wieloletniego pt.: „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy zorganizował w dniach 23-24 listopada 2009 r. w hotelu „Wodnik” w Słoku k. Bełchatowa XII Konferencję Forum Liderów Bezpiecznej Pracy pt.: „Społeczna odpowiedzialność biznesu a działania na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach”.

Konferencja była organizowana we współpracy z PGE Elektrownią Bełchatów S.A. z Bełchatowa (wyróżnioną Złotą Kartą Lidera Bezpiecznej Pracy).

Tematem wiodącym konferencji była społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR), która jest „pojęciem oznaczającym, że przedsiębiorstwo dobrowolnie łączy interes społeczny i dobro środowiska ze swoją działalnością biznesową i współpracuje z partnerami społecznymi” (Komisja Europejska, 2001). CSR obejmuje także etykę biznesu, głównie wartości oraz kulturę korporacyjną promującą odpowiedzialne zachowanie.

Z punktu widzenia społecznej odpowiedzialności biznesu istotne jest także zapewnienie pracownikom odpowiedniej wiedzy i informacji na temat działalności przedsiębiorstwa. W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy normy społecznej odpowiedzialności biznesu odgrywają bardzo ważną rolę poprzez promowanie bezpieczeństwa pracy, wykorzystując je jako kryterium np. przy wyborze kooperantów. Z tego punktu widzenia promowanie bezpieczeństwa pracy, jako element kształtowania bezpiecznych warunków pracy, należy traktować jak jedno z działań świadczących o poczuciu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa w stosunku do wszystkich jego interesariuszy – m.in. pracowników, ich rodzin oraz współpracowników i podwykonawców.

Przedsiębiorstwa należące do Forum Liderów charakteryzują się wysokim poziomem kultury bezpieczeństwa i stale prowadzoną działalnością związaną z poprawą warunków pracy, dlatego w programie konferencji znalazły się nie tylko referaty merytoryczne przedstawicieli CIOP-PIB, związane z tematem konferencji, ale również wystąpienia samych Liderów. W ten sposób teoretyczne wprowadzenie do tematu zostało rozwinięte o przykłady działań realizowanych w przedsiębiorstwach z różnych sekcji gospodarki, o równych problemach i zróżnicowanych możliwościach działania. W opinii samych uczestników konferencji wystąpienia przedstawicieli: Schenker Sp. z o.o., PGE KWK Bełchatów S.A. oraz PKN Orlen S.A. dowiodły ich dogłębnej znajomości tematu i umiejętnego przeniesienia go do praktyki, a przedstawione przykłady działań stanowiły istotne wskazówki dla tych uczestników konferencji, którzy dotychczas nie spotkali się z działaniami z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, lub nie identyfikowali związku pomiędzy CSR a bezpieczeństwem pracy.

W wystąpieniach dotyczących doświadczeń przedsiębiorstw z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu podkreślano korzyści wynikające z wprowadzania tej idei, przede wszystkim materialne. Początkowy koszt, który wiąże się z koniecznością wydania pieniędzy na zmotywowanie ludzi, aby inaczej myśleli o bezpieczeństwie pracy, na koniec przynosi zauważalne efekty, w tym finansowe.

Program konferencji

 
 
 
 

W programie konferencji zaplanowano także pracę w zespołach tematycznych w formie warsztatów. Celem pracy poszczególnych zespołów tematycznych było opracowanie projektów działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach z wykorzystaniem „dobrych praktyk” pochodzących z przedsiębiorstw należących do Forum Liderów Bezpiecznej Pracy - więcej ....