Dzialalność Forum Liderow w 2014 r.

 

 Karty Liderów Bezpiecznej Pracy 2014

 

Komisja Wyboru Liderów Bezpiecznej Pracy, podczas posiedzenia w dniu 24 września 2014 r. przyznała 9 Zielonych Kart Liderów Bezpiecznej Pracy, 5 Srebrnych Kart oraz 11 Złotych Kart Liderów Bezpiecznej Pracy.

 

Zielone Karty Liderów Bezpiecznej Pracy na lata 2015-2016 otrzymały:

1. ABB SP. z o.o.
2. CEMEX Polska Sp. z o.o.
3. Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o.
4. Katowicki Holding Węglowy S.A.
5. Merrid Controls Sp. z o.o.
6. Mostostal Pomorze S.A.
7. PKP Energetyka S.A.
8. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
9. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Turów

 

Fot: Członkowie Forum Liderów Bezpiecznej Pracy wyróżnieni Zielonymi Kartami Liderów Bezpiecznej Pracy

 

Srebrne Karty Liderów Bezpiecznej Pracy na lata 2015-2016 otrzymały:

1. Dekorglass Działdowo S.A.
2. Grupa Ożarów S.A.
3. Philips Lighting Poland S.A. Oddział Pabianice
4. RAFAKO S.A.
5. Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Świdnik” S.A. Agusta Westland

 

Fot: Członkowie Forum Liderów Bezpiecznej Pracy wyróżnieni Srebrnymi Kartami Liderów Bezpiecznej Pracy

 

Najwyższe wyróżnienia dla członków Forum Liderów Bezpiecznej Pracy, Złote Karty Liderów na lata 2015-2016 otrzymały:

1. DB Schenker Sp. z o.o.
2. FIAT AUTO POLAND S.A.
3. Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" Spółka Akcyjna
4. Grupa Azoty S.A.
5. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne POLICE S.A.
6. Grupa Żywiec S.A. Browar w Elblągu
7. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Łódź Sp. z o.o.
8. Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.
9. T-MOBILE POLSKA S.A.
10. Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
11. Zakłady Górniczo-Metalowe ZĘBIEC w Zębcu S.A.

 

Fot: Członkowie Forum Liderów Bezpiecznej Pracy wyróżnieni Złotymi Kartami Liderów Bezpiecznej Pracy

 

Ponadto Komisja pozytywnie rozpatrzyła "Wnioski o przyjęcie do Forum Liderów Bezpiecznej Pracy" następujących przedsiębiorstw:

1. Anatex Sp. z o.o., Białystok
2. LYRECO POLSKA S.A., Komorów
3. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Wrocław S.A.
4. NIDEC MOTORS & ACTUATORS (POLAND) Sp. z o.o., Niepołomice
5. Polskie LNG S.A., Świnoujście
6. REMAGUM Sp. z o.o. Sp.komandytowa, Mysłowice

 

Fot: Nowi członkowie Forum Liderów Bezpiecznej Pracy

 

Karty Liderów zostały wręczone podczas uroczystości w dniu 22 października 2014 r. podczas XVII Konferencji Forum Liderów Bezpiecznej Pracy w Pile.


Informacje dotyczące wymagań Regulaminu Forum Liderów

Wnioski do wypełnienia na poszczególne Karty Liderów

   
  XVII KONFERENCJA FORUM LIDERÓWBEZPIECZNEJ PRACY

           „Komunikacja i behawioralne metody poprawy bezpieczeństwa pracy”
          
22-23 października 2014 r., Hotel Gromada, Piła

Komunikacja i behawioralne metody bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie to tematyka tegorocznej konferencji Forum Liderów Bezpiecznej Pracy.

Temat wybrany został nieprzypadkowo, jako że w ostatnim czasie w Europie, a tym samym również w Polsce zmienia się koncepcja podejścia do kwestii bezpieczeństwa jako takiego. Dotychczasowe rozumienie bezpieczeństwa, jako zespołu działań podejmowanych w reakcji na zdarzenie bądź w celu zapobieżenia sytuacjom niebezpiecznym (ale eksponując przykłady złych zachowań bądź zagrożeń będących ich skutkiem) zaczyna być zastępowane przez promowanie postaw pro-bezpiecznych, kładzenie nacisku na zachowania pożądane i edukację przez eksponowanie dobrych wzorców.

 

Konferencja została zorganizowana we współpracy z Philips Lighting Poland S.A., które to przedsiębiorstwo przygotowało wizytę techniczną dla uczestników konferencji połączoną z obserwacją zachowań na wybranych stanowiskach pracy.

Więcej informacji o konferencji ….

 
   
  Konferencja podsumowująca Kampanię Bezpieczeństwa CRH Polska w Grupie Ożarów S.A.

W dniu 5 czerwca 2014 r. w siedzibie Grupy Ożarów S.A. w Karsach k. Ożarowa odbyło się spotkanie podsumowujące kampanię realizowaną przez Grupę Ożarów S.A. od jesieni 2013 r. Spotkanie zostało zorganizowane przez Grupę Ożarów S.A. oraz Okręgowy Inspektorat Pracy Kielce oraz współorganizowane przez CIOP-PIB, Okręgowy Inspektor Pracy w Lublinie, pod patronatem medialnym miesięcznika „ATEST - Ochrona Pracy”.

W spotkaniu uczestniczyli pracownicy i podwykonawcy Grupy Ożarów S.A. oraz zaproszeni goście.

Podczas spotkania podsumowano Kampanii Bezpieczeństwa CRH Polska „Bezpieczne maszyny” oraz przedstawiono nową kampanię „Bezpieczeństwo wykonawców”. Omówiono współpracę Grupą Ożarów S.A. z OIP Lublin, realizowaną w ramach Kampanii oraz szczegóły dotyczące pilotażowego wdrożenia w Grupie Ożarów S.A. interaktywny system do nauki prawidłowego użytkowania środków ochrony indywidualnej słuchu, opracowanego przez CIOP-PIB. Ponadto zaprezentowano salę szkoleniową, w której zastosowano interaktyny system.

 

     
   
 Podpisanie Porozumienia dotyczącego współpracy pomiędzy CIOP-PIB a Grupą Ożarów S.A.  

 

W dniu 5 czerwca 2014 r., podczas spotkania podsumowujące Kampanię Bezpieczeństwa CRH, realizowaną przez Grupę Ożarów S.A., podpisane zostało porozumienie  dotyczące rozwijania partnerskich kontaktów pomiędzy Grupą Ożarówa CIOP-PIB, w ramach procesu kształtowania warunków pracy zgodnie z wymaganiami prawa, przy wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki, w szczególności opracowanych przez CIOP-PIB.

Obie strony zadeklarowały wolę współdziałania w kształtowaniu bezpiecznych i ergonomicznych warunków pracy, w szczególności w zakresie:

  • przygotowywania i prowadzenia projektów badawczych i rozwojowych w zakresie związanym z bezpieczeństwem pracowników; 
  • wdrażania opracowań zmierzających do poprawy warunków pracy w Grupie Ożarów, w szczególności opracowań powstałych w wyniku programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, koordynowanego  przez CIOP-PIB;
  • współpracy przy organizowaniu kampanii informacyjnych organizowanych i koordynowanych przez CIOP-PIB, w zakresie obejmującym działalność Grupy Ożarów;
  • współpracay w zakresie Kampanii Bezpieczeństwa CRH, organizowanych przez Grupę Ożarów;
  • współpracy w zakresie podnoszenia kompetencji pracowników służby bhp Grupy Ożarów.

Ustalono, że szczegółowe zasady współpracy podczas realizacji określonych przedsięwzięć podejmowanych na podstawie niniejszego porozumienia będą regulowane w odrębnych umowach pomiędzy Stronami.

Porozumienie zostało podpisane przez Dyrektora CIOP-PIB, Panią prof. Danutę Koradecką oraz Prezesa Zarządu Grupy Ożarów S.A. Pana Andrzeja Ptaka.

 

   
  Spotkanie członków Forum Liderów Bezpiecznej Pracy w pabianickim Philipsie

W dniu 26 maja br. w Pabianickim oddziale Philips Lighting Poland S.A. odbyło się spotkanie członków Forum Liderów Bezpiecznej Pracy, którego celem była wymiana dobrych praktyk z zakresu behawioralnych metod poprawy bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach.

 

W spotkaniu, poza gospodarzami, uczestniczyli przedstawiciele Cemex Polska Sp. z o.o., Gaz-System S.A., Lyreco Polska S.A., Pilkington Automotive Poland Sp. z o.o.  oraz CIOP-PIB. Wszyscy uczestnicy spotkania prezentowali statystyki wypadkowe oraz stosowanie działania prewencyjne. Wśród omawianych i szeroko dyskutowanych rozwiązań znalazło się m.in. szkolenie Legacy, którego celem jest wzmacnianie świadomości osób kierujących pracownikami w Cemex Polska Sp. z o.o. w zakresie kształtowania bezpiecznych zachowań w pracy oraz przywództwa w tym zakresie. Prezentowano także programy mające na celu zwiększenie zaangażowania pracowników Pilkington Automotive Poland Sp. z o.o.  w poprawę bezpieczeństwa pracy, a także działania mające na celu budowania kultury bezpieczeństwa pracy w Lyreco Polska S.A. oraz w Gaz-System S.A. Uzupełnieniem działań przedstawionych przez przedstawicieli gospodarzy była wizyta techniczna w Zakładzie, podczas której przeprowadzono obserwację zachowań

   
  O bezpieczeństwie behawioralnym w Szczyrku

Behawioralne metody poprawy bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach były tematem przewodnim seminarium, zorganizowanego w dniach 22-23 maja 2014 r. w Szczyrku przez Katowicki Holding Węglowy S.A. dla pracowników służby oraz społecznych inspektorów pracy.

 

W ramach udziału KHW S.A. w Forum Liderów Bezpiecznej Pracy i przewidzianej w ramach Forum wymiany dobrych praktyk bhp do udziału w spotkaniu zaproszono także przedstawicieli PKN Orlen S.A. oraz CIOP-PIB, którzy omówili przykłady projektów i programów działań podnoszących zaangażowanie pracowników w aktywnemonitorowanie środowiska pracy i świadomość bezpieczeństwa. Szczególnie ważne w tym kontekście wydają się programy behawioralne wdrażane z sukcesem w kopalniach na całym świecie. Przedstawiono przykłady różnych metod prowadzenia obserwacji zachowań, a także systemów motywacyjnych, stanowiących ważny element angażowania przedstawicieli przedsiębiorstw w poprawę bezpieczeństwa pracy i zmiany zachowań w miejscu pracy
Celem opracowanego i wdrożonego w 2011 r. programu pn. „Zgłoś zagrożenie bezpieczeństwa”, jest zwiększenie zaangażowania pracowników w dbałość o bezpieczeństwo swoje i osób współpracujących w firmie. System stanowi dodatkowy kanał komunikacji między pracownikami. W celu umożliwienia skutecznego funkcjonowania został on umieszczony w wewnętrznej sieci Intranet Orlenu, jako odpowiedź na potrzeby pracowników dotyczące ułatwienia możliwości zgłaszania ewentualnych zagrożeń na stanowisku pracy

 
   
  Seminarium dotyczące problematyki bezpiecznej eksploatacji maszyn

W dniu 22 maja 2014 r. na Wydziale Mechaniki i Budowy Maszyn Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach odbyło się seminariumdotyczące problematyki bezpiecznej eksploatacji maszyn.

Seminarium zostało zorganizowane w ramach Kampanii Bezpieczeństwa Grupy CRH „Bezpieczne maszyny” przez Politechnikę Świętokrzyską, Grupę Ożarów SA, OIP Kielce, UDT Kielce, CIOP-PIB oraz ELOKOM Polska.

W programie seminarium omówiono m.in. ocenę ryzyka zawodowego związanego z eksploatacją maszyn, wymagania zasadnicze i minimalne dla maszyn, zasady bezpiecznej eksploatacji maszyn i urządzeń oraz ocena maszyn i urządzeń po modernizacji i przebudowie. Wykładowcami przedstawionej tematyki byli m.in. przedstawiciele Politechniki Świętokrzyskiej, Grupy Ożarów S.A., firmy "ELOKON" Polska, OIP w Kielcach oraz CIOP-PIB.

 

W seminarium uczestniczyło ok. 140 osób, w tym: pracodawców wykorzystujących różnego typu maszyny w procesach technologicznych, przedstawiciele kadry i dozoru technicznego w tych przedsiębiorstwach, pracowników służby bhp zakładów pracy, w tym członkowie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, studenci Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki Św. kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa oraz społeczni inspektorzy pracy oraz przedstawiciele związków zawodowych branży maszynowej.

 
   
 Komunikacja dla bezpieczeństwa  

W dniu 13-14 maja 2014 r. w Płocku odbyła się konferencja  pt. „Komunikacja dla bezpieczeństwa”,zorganizowanaprzez CIOP-PIB oraz członka Forum Liderów Bezpiecznej Pracy - Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

W programie konferencji znalazła się m.in. prezentacja przykładów projektów realizowanych w przedsiębiorstwach należących do Forum Liderów, z zakresu komunikowania tematyki bezpieczeństwa pracy. Wśród omawianych przedsięwzięć znalazły się:

  • Program „Zgłoś zagrożenie” zrealizowany przez PKN Orlen SA. i nagrodzony w Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy
  • cykl szkoleń dla osób kierujących pracownikami celem poprawy komunikacji w bezpieczeństwie w Pilkington Automotive Poland Sp. z o.o. „Bezpieczeństwo dla lidera”
  • metody komunikowania tematyki bezpieczeństwa pracy w Philips Lighting Poland S.A. Oddział Pabianice
  • metody komunikowania tematyki bezpieczeństwa pracy w Lyreco Polska S.A.
  • Projekty dla liderów bezpieczeństwa w Cemex Polska Sp. z o.o.

Elementy komunikacji bezpieczeństwa pracy w Porozumieniu dla budownictwa (koordynowanym w tym roku przez Polimex Mostostal S.A.)

 

                                                                                            więcej informacji ...

 

   
   
  Spotkanie organizowane przez Grupę Ożarów S.A. - w ramach Kampanii Bezpieczeństwa CRH Polska

W dniu 12 marca 2014 r. w siedzibie Grupy Ożarów S.A. w Karsach k. Ożarowa odbyło się spotkanie zorganizowane przez Grupę Ożarów S.A. oraz Okręgowy Inspektorat Pracy Kielce oraz współorganizowane przez CIOP-PIB, Okręgowy Inspektor Pracy w Lublinie, pod patronatem medialnym miesięcznika „ATEST - Ochrona Pracy”.

 

W spotkaniu uczestniczyli pracownicy i podwykonawcy Grupy Ożarów S.A. oraz studenci Politechniki Świętokrzyskiej.

Podczas spotkania  omówiono działania służby bhp Grupy Ożarów S.A., w tym Zintegrowany System Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy oraz założenia kampanii Bezpieczeństwa CRH Polska. Przedstawiono także działalność CIOP-PIB na rzecz bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach, w tym Forum Liderów Bezpiecznej Pracy oraz Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy, a także interaktywny system do nauki prawidłowego użytkowania środków ochrony indywidualnej słuchu, opracowany przez CIOP-PIB (pilotażowo wdrażany w Grupie Ożarówe S.A.). Ponadto przedstawiono elemety współpracy OIP Lublin z Grupą Ożarów S.A. w ramach Kampanii Bezpieczeństwa CRH Polska.