2017 - Lepsze Gromadzenie i Wykorzystanie Danych BHP


Światowy Dzień Bezpieczeństwa
i Ochrony Zdrowia w Pracy

Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych
28 KWIETNIA 2017 r.

 

 

28 kwietnia jest w wielu krajach związany z obchodami Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy (World Day for Safety and Health at Work lub Safe Day). Jest on promowany i współorganizowany przez Międzynarodową Organizację Pracy - MOP (International Labour Organization – ILO). Dzień został proklamowany przez tę organizację w 2003 r. Jego obchody odbywają się na poziomie międzynarodowym, krajowym, regionalnym i lokalnym.

Temat Dnia wybrany przez MOP w 2017 r.:

LEPSZE GROMADZENIE I WYKORZYSTANIE
DANYCH BHP

Wybór tego tematu ma na celu zwrócenie uwagi na potrzebę doskonalenia systemu rejestracji, analizy i wykorzystania wiarygodnych informacji o wypadkach przy pracy i chorobach zawodowych. Powyższe dane są niezbędne do identyfikowania nowych zagrożeń i niebezpiecznych sektorów, jak również do ustalania priorytetów dla działań, w tym programów prewencyjnych dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa pracowników.

Wybrany temat stanowi wkład we wdrożenie Strategii Zrównoważonego Rozwoju 2030 Cel 8do ochrony praw pracowniczych i promocji bezpiecznych warunków pracy dla wszystkich pracowników, z uwzględnieniem pracowników - migrantów, w szczególności kobiet migrantek i osób z niepewnym zatrudnieniem. W tym celu państwa są proszone o stworzenie spójnych zasad i procedur dla wszystkich jednostek w kraju dla raportowania częstotliwości wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych według płci i statusu migracyjnego.

 

Plakat nt. Dnia (pol.)

Artykuł nt. Dnia

Materiały informacyjne MOP:

Witryna MOP nt. Dnia: www.ilo.org/safeday

Serwis CIOP-PIB Wypadki przy Pracy

Społeczne koszty wypadków przy pracy (CIOP-PIB)

Kalkulator do obliczania społecznych kosztów wypadków przy pracy (CIOP-PIB)

Narzędzia badawcze do oceny możliwości powrotu do pracy osób po wypadkach przy pracy (CIOP-PIB)

 

Wydarzenia związane z obchodami Dnia w 2017 r.:

 • Warszawa, 28.04.2017 r. uroczyste posiedzenie Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP i towarzysząca mu ogólnopolska konferencja pn. „Identyfikacja rodzajów działalności i grup pracowników o zwiększonym ryzyku wypadku przy pracy na podstawie analiz trendów długoterminowych”,
  organizator konferencji: Związek Zawodowy „Budowlani”
  Galeria zdjęć
 • Wrocław, 26.04.2017 r.,  Konferencja i debata pn. „Czy ponadzakładowy nadzór nad warunkami jest wystarczający i czy spełnia swoją rolę?”,
  organizator: NSZZ „Solidarność” Region Dolny Śląsk
  Plakat
  Zaproszenie
 • Wrocław, 23.04.2017 r. Msza Święta w intencji poszkodowanych w wypadkach przy pracy, Katedra św. Jana Chrzciciela
  organizator: NSZZ „Solidarność” Region Dolny Śląsk
 • Bielsko-Biała, 28.04.2017 r., Seminarium pt.: „Zagrożenia ergonomiczne wyzwaniem dla Społecznej Inspekcji Pracy”,
  organizator: NSZZ „Solidarność” Region Podbeskidzie
  Zaproszenie
 • Rzeszów,  28.04.2017 r., Ogólnopolska konferencja w ramach Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Przy Pracy i Chorób Zawodowych,
  organizator: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie
  Plakat
  Program
  Zaproszenie
 • Kalisz, 28.04.2017 r., Konferencja „Bezpieczni na starcie”
  organizator: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służb BHP Oddział w Kaliszu
  Program

Specjalne spotkania i konferencje z okazji Dnia organizują także
m. in. Państwowa Inspekcja Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie i Politechnika Częstochowska.

 

 

Partnerzy Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

 

Obchody Dnia organizowane przez związki zawodowe

Dzień 28 kwietnia jest od 1989 r. obchodzony przez związki zawodowe na całym świecie pod nazwą: Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych (International Commemoration Day (ICD) for Dead and Injured Workers lub International Workers’ Memorial Day). Obchody związkowe są koordynowane przez Międzynarodową Konfederację Związków Zawodowych - International Trade Union Confederation (ITUC) zrzeszającą ponad 300 krajowych organizacji związkowych, reprezentujących 181 milionów członków w 163 krajach i terytoriach.

 

Temat Dnia zaproponowany przez ITUC w 2017 r. :

Niebezpieczne i nieuczciwe – dyskryminacja w pracy dotyka nas wszystkich

(Unsafe and unfair – discrimination on the job hurts us all)

 

Światowe organizacje związków zawodowych apelują, aby podczas tegorocznych obchodów Dnia związki podkreślały konieczność weryfikacji środków niezbędnych do ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników szczególnie narażonych na zagrożenia w miejscu pracy m. in. z powodu płci, pochodzenia, klasy i orientacji seksualnej.

Międzynarodowa Witryna zw. zawod. nt. Dnia (ang.): 28aprl.org

Plakat NSZZ „Solidarność”

Wybrane plakaty Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (ETUC) (pol.)

Apel Prezydium OPZZ

 

 Informacje o obchodach Dnia 28 kwietnia w ubiegłych latach