MATERIAŁY INFORMACYJNE

 

Przedstawiamy Państwu materiały informacyjne, broszury, poradniki i zalecenia z dziedziny zagrożeń chemicznych i pyłowych, wydawane w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym.


Materiały te opracowano w ramach badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w Zakładzie Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych podczas kolejnych czterech etapów programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego/Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, oraz w zakresie służb państwowych ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w latach 2008 -2019.


Materiały podzielono wg kolejnych etapów Programu Wieloletniego (PW). Zachęcamy Państwa do zapoznania się z ich treścią. Po wejściu na stronę z opracowaniami z danego etapu programu - pełną wersję wybranych materiałów możecie Państwo pobrać i zapisać na swoim komputerze klikając na ikonę PDF po prawej stronie tekstu.