V etap PW (2020-2022)

 

Materiały informacyjne przygotowane na podstawie wyników uzyskanych w ramach V etapu programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” finansowanego w latach 2020-2022 w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego/Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, oraz w zakresie służb państwowych ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

 

Badanie emisji nanoobiektów z materiałów użytkowych pokrytych warstwami funkcjonalnymi (materiały informacyjne)

Autor: mgr inż. Piotr Sobiech, dr inż. Tomasz Jankowski
2022 r.

Badanie emisji nanoobiektów z materiałów użytkowych pokrytych warstwami funkcjonalnymi (oferta)

Autor: mgr inż. Piotr Sobiech, dr inż. Tomasz Jankowski
2022 r.

Metody poboru nanoobiektów i ich analizy z wykorzystaniem zaawansowanych metod obrazowania. Materiały informacyjne

Autorzy: dr inż. Paweł Kozikowski
2022 r.

 

Metody oceny jakości filtrów powietrza stosowanych w instalacjach wentylacyjno-klimatyzacyjnych budynków. Zalecenia. Materiały informacyjne

Autorzy: dr inż. Tomasz Jankowski
2022 r.

 

Systemy monitorowania zagrożeń pyłowych i akustycznych w środowisku pracy. (materiały informacyjne)

Autorzy: dr inż. Tomasz Jankowski
2022 r.

Narażenie zawodowe na węgiel elementarny emitowany z silników diesla

Autorzy: dr hab. Małgorzata Szewczyńska, prof. Instytutu, dr Joanna Kowalska, dr Małgorzata Pośniak
2022 r.

 

Substancje niebezpieczne emitowane podczas rozkładu termicznego i spalania chemoutwardzalnych tworzyw sztucznych

Autorzy: dr inż. Monika Borucka, dr inż. Kamila Mizera
2022 r.

 

Ocena narażenia na substancje chemiczne i pyły emitowane podczas drukowania 3D. (materiały szkoleniowe)

Autorzy: dr Elżbieta Dobrzyńska, dr hab. Małgorzata Szewczyńska prof. Instytutu, dr Joanna Kowalska, dr inż. Dorota Kondej, 2022 r.

Związki chemiczne i pyły - emisja i ograniczanie zagrożeń podczas drukowania przestrzennego 3D. Zalecenia profilaktyczne.(zalecenia profilaktyczne)

Autorzy: dr Elżbieta Dobrzyńska, dr hab. Małgorzata Szewczyńska prof. Instytutu, dr Joanna Kowalska, dr inż. Dorota Kondej 2022 r.

Palność i wybuchowość pyłu drewna (materiały informacyjne)

Autorzy: mgr inż. Jan Przybysz, dr inż. Maciej Celiński
2022 r.

Właściwości palne i charakterystyki wybuchu poszczególnych pyłów drewna (katalog)

Autorzy: mgr inż. Jan Przybysz, dr inż. Maciej Celiński, dr inż. Kamila Mizera
2022 r.

Nanomateriały w środowisku pracy. Zalecenia dla przedstawicieli przedsiębiorstw odpowiedzialnych za BHP dotyczące oceny i ograniczania ryzyka zawodowego dla pracujących w narażeniu na nanomateriały (materiały informacyjne)

Autor: dr Lidia Zapór
2022 r.

Materiały informacyjne na temat działania łącznego substancji działających szkodliwie na rozrodczość/zaburzających gospodarkę hormonalną organizmu

Autorzy: dr Katarzyna Miranowicz-Dzierżawska, dr Lidia Zapór, dr Jolanta Skowroń, dr Luiza Chojnacka-Puchta, dr Dorota Sawicka, techn. Lilianna Marciniak
2022 r.

 

Stosowanie detektora do pomiaru stężenia nanoobiektów w powietrzu. (materiały informacyjne)

Autorzy: dr inż. Tomasz Jankowski, mgr inż. Adrian Okołowicz
2022 r.

Kompozyty hybrydowe o zredukowanej palności i emisji dymów (materiały informacyjne)

Autor: dr inż. Kamila Mizera, dr Kamila Sałasińska, dr inż. Monika Borucka, mgr inż. Jan Przybysz, dr Agnieszka Gajek
2022 r.

Kompozyty hybrydowe o wysokiej odporności na akty wandalizmu (materiały informacyjne)

Autor: dr inż. Kamila Mizera, dr Kamila Sałasińska, dr hab. inż. Emilia Irzmańska, mgr Natalia Litwicka, dr Agnieszka Gajek
2022 r.

Palność płyt warstwowych i środków uniepalniających w nich stosowanych (materiały informacyjne)

Autor: dr inż. Kamila Mizera, dr inż. Maciej Celiński, dr inż. Monika Borucka, mgr inż. Jan Przybysz, dr Agnieszka Gajek
2022 r.