08.08.2018

W ramach kampanii informacyjnej „Substancje niebezpieczne pod kontrolą” prowadzonej przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) ogłoszony został Konkurs Dobrych Praktyk pn. „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”.  Ma on na celu wyróżnienie firm i organizacji, które wyjątkowo aktywnie i efektywnie zarządzają ryzykiem związanym z występowaniem substancji niebezpiecznych w miejscu pracy.

 

Zachęcamy do zgłaszania i promowania dobrych praktyk w Państwa zakładach pracy!

 

Szczegółowe informacje na temat Konkursu znajdziecie Państwo na polskiej stronie Kampanii.

Ulotka Konkursu Dobrych Praktyk

 

Konkurs jest podzielony na dwa etapy. Jury Konkursu na etapie krajowym (organizowanym przez Krajowy Punkt Centralny EU-OSHA przy Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – PIB) wybierze dwie prace do przesłania do etapu europejskiego (organizowanego przez EU-OSHA w Bilbao).

 

Termin przesyłania zgłoszeń w Polsce upływa w dniu 22.01.2019 r.

 

Zachęcamy do przekazywania nam informacji wynikających z Państwa doświadczenia w zakresie narażenia na czynniki chemiczne, na temat tzw. dobrych praktyk związanych z ograniczaniem ryzyka zawodowego spowodowanego występowaniem czynników chemicznych i pyłów, określających działania skierowane na poprawę warunków pracy i promowanie bezpieczeństwa i zdrowia w Państwa zakładzie.

 

Przykłady dobrych praktyk dostępnych on-line:

 

Podręcznik dobrych praktyk dotyczący ochrony zdrowia pracowników poprzez prawidłowe obchodzenie się i użytkowanie krzemionki krystalicznej i produktów, które ją zawierają” - opublikowany przez Polską Radę NEPSI (akronim powstałej Europejskiej Sieci ds. Krzemionki (NEPSI –European Network for Silica) utworzonej przez branżowe Stowarzyszenia Europejskie Pracowników i Pracodawców)

http://polskicement.pl/files/Pages/145/uploaded/maly%20-%20Good%20Practice%20Guide%20-%20PL%20-%20CEMENT%20cz1.pdf

Przewodniki dobrych praktyk w zakresie postępowania z respirabilną wolną krzemionką dla poszczególnych sektorów:

http://polskicement.pl/Przewodniki_Dobrych_Praktyk-149

 

 

„Podręcznik dobrych praktyk – AZBEST.” Podręcznik wydany przez Komitet Starszych Inspektorów Pracy (SLIC)

http://www.pip.gov.pl/html/pl/doc/07040069.pdf

Praktyczny podręcznik najlepszych praktyk służących zapobieganiu ryzyku w pracach wymagających kontaktu z azbestem lub zminimalizowaniu tego ryzyka: dla pracodawców, pracowników oraz inspektorów pracy.

 

 

Przykład dobrej praktyki postępowania z odpadami niebezpiecznymi. - Strona internetowa poświęcona GOSPODARCE SUBSTANCJAMI, PREPARATAMI I ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI  na WYDZIALE CHEMICZNYM POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ.

http://pg.gda.pl/chem/odczynniki_odpady/index.html