Dobre praktyki podczas drukowania przestrzennego 3D

 

INFOGRAFIKA

Związki chemiczne i pyły - emisja i ograniczanie zagrożeń podczas drukowania przestrzennego 3D. ZALECENIA PROFILAKTYCZNE.

 

Opracowano na podstawie wyników V etapu programu wieloletniego "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy", finansowanego w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Projekt nr II.PB.06 pt. Analiza zagrożeń związanych z emisją substancji chemicznych podczas drukowania przestrzennego 3D. Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.