Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
EZ/ZP-15/2019, 2019-07-11; Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na dostawę artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych

Warszawa, dnia 11.07.2019 r.

Nr sprawy: EZ/ZP-15/2019

Nr ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej
Wyjaśnienia dla Wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Informacja ws rozstrzygnięcia postępowania