Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
EZ/ZP-9/2018 , 2018-05-30; ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie robót budowlanych w związku z realizacją projektu pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego"

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI

 

na wykonanie robót budowlanych w związku z realizacją projektu pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego" 

Warszawa, dnia 21.06.2018 r.

Nr sprawy: EZ/ZP-9/2018

Nr ogłoszenia: 500141661-N-2018

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Informacja o wyniku postępowania
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia