Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
EZ/ZP-18/2017, 2017-12-13; Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

POSTĘPOWANIE PROWADZONE NA PODSTAWIE ART. 138o USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

 

 na usługę ochrony osób i mienia w Warszawie i w Łodzi

Warszawa, dnia 13.12.2017 r.

Nr sprawy: EZ/ZP-18/2017

Nr ogłoszenia:

Ogłoszenie na usługę ochrony osób i mienia w Warszawie i w Łodzi
Załączniki do Ogłoszenia w wersji edytowalnej
Informacja z otwarcia ofert.
Informacja o wyniku postępowania