Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
EZ/ZP-17/2017, 2017-12-08; Przetarg nieograniczony na wykonanie prac remontowo-budowlanych pomieszczeń biurowych i łazienek w budynku "A" CIOP-PIB w Warszawie

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na wykonanie prac remontowo-budowlanych pomieszczeń biurowych i łazienek w budynku "A" CIOP-PIB w Warszawie

Warszawa, dnia 08.12.2017 r.

Nr sprawy: EZ/ZP-17/2017

Nr ogłoszenia: 630033-N-2017

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki do SIWZ
Załącznik nr 13, 14, 15, 16, 17, 18 do SIWZ w wersji edytowalnej
Wyjaśnienia dla Wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyniku postępowania