Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
EZ/ZP - 5/2017, 2017-05-10; Przetarg nieograniczony na kompleksową modernizację energetyczną budynku CIOP-PIB

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu POIS.01.03.01-00-0034/16, działanie 1.3 poddziałanie 1.3.1. „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej” pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego”
 

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na kompleksową modernizację energetyczną budynku CIOP-PIB.

Warszawa, dnia 10.05.2017 r.

Nr sprawy: EZ/ZP - 5/2017

Nr ogłoszenia: 504729-N-2017

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 8 do SIWZ
Załącznik nr 9 do SIWZ
Załącznik nr 1 do PFU
Załącznik nr 2 do PFU
Ażurowa konstrukcja stalowa na dachu
Elewacje
Załącznik nr 1, 3, 4, 5a, 5b, 5c, 5d, 6 do SIWZ - wersja edytowalna
Wyjaśnienia dla Wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyniku postępowania