Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-2/2017, 2017-02-01; Przetarg nieograniczony na konserwację i naprawę sieciowego sprzętu do przetwarzania danych wraz z usługami w zakresie wsparcia teleinformatycznego

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na konserwację i naprawę sieciowego sprzętu do przetwarzania danych wraz z usługami w zakresie wsparcia teleinformatycznego

Warszawa, dnia 01.02.2017 r.

Nr sprawy: TA/ZP-2/2017

Nr ogłoszenia: 17751 - 2017

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyniku postępowania