Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-1/2016, 2016-01-25; Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie wsparcia teleinformatycznego

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

w trybie przetargu nieograniczonego na usługi w zakresie wsparcia teleinformatycznego

Warszawa, dnia 25.01.2016 r.

Nr sprawy: TA/ZP-1/2016

Nr ogłoszenia: 16058 - 2016

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
PassMark
Wyjaśnienia dla Wykonawców (29-01-2016)
Informacja o wyniku postępowania