Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
NC/ZP-8/2012, 2012-05-29, Dostawa fabrycznie nowych: aparatu do pomiaru minimalnej energii zapłonu oraz komory do badań własności wybuchowych pyłu.
 
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Nazwa postępowania: Dostawa fabrycznie nowych: aparatu do pomiaru minimalnej energii zapłonu oraz komory do badań własności wybuchowych pyłu.


Ogłoszenie o zamówieniu :SIWZ do pobrania :Zmiana terminów: składania i otwarcia ofertOgłoszenie o zmianie ogłoszenia :Wyjaśnienia dla wykonawców :

Warszawa, dnia 29.05.2012 r.

Nr sprawy: NC/ZP-8/2012

Nr ogłoszenia: 118153 - 2012