Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
GF/ZP-1/2012, 2012-04-16, Dostawa Zintegrowanego Systemu Informatycznego
 
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO


Dostawa Zintegrowanego Systemu Informatycznego, zwanego dalej ZSI, tj. dostawa sprzętu i oprogramowania, licencji na oprogramowanie, wdrożenie (instalacja,konfiguracja i przekazanie do użytkowania) ZSI w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 16 dla 27 użytkowników, oraz nadzór autorski i asysta

Ogłoszenie o zamówieniu :

SIWZ do pobrania :

Modyfikacja specyfikacji oraz zmiana terminów składania i otwarcia ofert


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia


Wyjaśnienia dla wykonawców


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Warszawa, dnia 19.03.2012 r.

Nr sprawy: GF/ZP-1/2012

Nr ogłoszenia: 63371 - 2012