Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-23/2011, 2011-07-08, Dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu komputerowego dla potrzeb badań naukowych oraz prac rozwojowych i upowszechniających w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU  POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu komputerowego dla potrzeb badań naukowych oraz prac rozwojowych i upowszechniających w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także instalacja, skonfigurowanie i przetestowanie ww. sprzętu w siedzibie Zamawiającego

Ogłoszenie o zamówieniu :


SIWZ do pobrania :


Załącznik :


Warszawa, dnia 08.07.2011 r.

Nr sprawy: TA/ZP-23/2011

Nr ogłoszenia: 187515 - 2011