Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
EZ/ZP-22/2011, 2001-08-04, Remont pomieszczeń laboratoryjnych, socjalnych, schodów wejściowych do Instytutu, pochylni dla niepełnosprawnych, przy ul. Czerniakowskiej 16 w Warszawie, oraz remont pomieszczeń i dachu w Zakładzie Ochron Osobistych w Łodzi przy ul. Wierzbowej 48

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU  POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Remont pomieszczeń laboratoryjnych, socjalnych, schodów wejściowych do Instytutu, pochylni dla niepełnosprawnych, przy ul. Czerniakowskiej 16 w Warszawie, oraz remont pomieszczeń i dachu w Zakładzie Ochron Osobistych w Łodzi przy ul. Wierzbowej 48

Ogłoszenie o zamówieniu :

SIWZ do pobrania :


Warszawa, dnia 12.07.2011 r.

Nr sprawy: EZ/ZP-22/2011

Nr ogłoszenia: 190263 - 2011