Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
EZ/ZP-23/2018, 2018-10-19; Przetarg nieograniczony na wykonanie robót remontowo-budowlanych i adaptacyjnych pomieszczeń laboratoryjnych i biurowych w budynku A CIOP-PIB w Warszawie

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGOw trybie przetargu nieograniczonego  na wykonanie robót remontowo-budowlanych i adaptacyjnych pomieszczeń laboratoryjnych i biurowych w budynku A CIOP-PIB w Warszawie

Warszawa, dnia 19.10.2018 r.

Nr sprawy: EZ/ZP-23/2018

Nr ogłoszenia: 638857-N-2018

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1 - 5 do SIWZ w wersji edytowalnej
Załączniki do SIWZ - część 1
Załączniki do SIWZ - część 2
Wyjaśnienia dla Wykonawców
Wyjaśnienia dla Wykonawców - 2
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyniku postępowania