BHP OPERATORA PODNOŚNIKOWYCH WÓZKÓW JEZDNIOWYCH

 

Organizacja ruchu podnośnikowych wózków jezdniowych czołowych w transporcie wewnątrzzakładowym. Poradnik
- Antoni Saulewicz

Przedmiotem poradnika jest organizacja ruchu wózków w transporcie wewnątrzzakładowym, z uwzględnieniem wydzielenia i oznakowania dróg i przejść dla pieszych, parkowania wózków i organizacji pracy na rampie. Omówiono również prędkości ruchu wózka w różnych warunkach, szkolenie stanowiskowe kierowców wózków oraz niektóre cechy wózków ułatwiające zachowanie bezpieczeństwa. W opracowaniu wykorzystano wyniki badań prędkości ruchu wózków w różnych warunkach w wielu przedsiębiorstwach krajowych oraz wyniki badań i ich analiz otrzymanych z zastosowaniem symulatora podnośnikowego wózka jezdniowego w CIOP-PIB. Poradnik dotyczy głównie podnośnikowych wózków jezdniowych czołowych o średniej wielkości, tzn. o ładowności do około 2 ton, ale większość zaleceń odnosi się także do innego rodzaju wózków i innych pojazdów, stosowanych w transporcie wewnątrzzakładowym wewnątrz budynków.

Zalecenia przedstawione w poradniku są zgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami prawnymi dotyczącymi zapewnienia bezpieczeństwa podczas użytkowania wózków z napędem silnikowym w transporcie wewnątrzzakładowym.

 

Nakład wyczerpany

Pozycja dostępna w wersji drukowanej w bibliotece CIOP-PIB oraz w wersji cyfrowej:

 Format: B5
Liczba stron: 72
ISBN: 978-83-7373-151-6
Rok wydania: 2013


Bezpieczeństwo i higiena pracy w transporcie wewnętrznym
- Krystyna Myrcha

Poradnik dotyczy zagrożeń wypadkowych występujących podczas prac wykonywanych w transporcie wewnętrznym, np. czynności związanych z przyjęciem, wydawaniem i składowaniem wyrobów oraz manewrowaniem środkami transportowymi. Przedstawiono zasady projektowania transportu wewnętrznego oraz dokumenty, które powinien mieć pracodawca, takie jak: regulamin pracy oraz instrukcja bhp dla transportu wewnętrznego, określająca jego organizację i porządek. Omówiono wymagania dotyczące dróg transportowych, a także „fronty przeładunkowe” stanowiące newralgiczny element transportu wewnętrznego, na których są prowadzone prace związane z załadunkiem lub wyładunkiem materiałów/wyrobów ze środków transportu zewnętrznego. Ponadto zaprezentowano wybrane środki transportowe (np. wózki jezdniowe podnośnikowe i przenośniki), urządzenia stosowane do scalania materiałów/wyrobów i urządzenia do składowania.

Nakład wyczerpany

Pozycja dostępna w wersji drukowanej w bibliotece CIOP-PIB oraz w wersji cyfrowej:Format: B5
Liczba stron: 88
ISBN: 978-83-7373-127-1
Rok wydania: 2012


Widoczność otoczenia ze stanowiska operatora podnośnikowego wózka jezdniowego czołowego. Poradnik
- Antoni Saulewicz

Widoczność wynikająca z wymiarów ładunku przewożonego podnośnikowym wózkiem jezdniowym czołowym, wyznacza się pośrednio, poprzez określenie wymiarów strefy braku widoczności (potocznie zwanej strefą martwą). Przedstawiono 2 metody wyznaczania tej strefy: dokładną i uproszczoną. Podano praktyczne wskazówki ułatwiające zachowanie bezpieczeństwa. Sformułowano zalecenia dotyczące długości strefy braku widoczności wynikającej z wymiarów ładunku na wózku oraz wskazówki co do ubioru osób pieszych przebywających w obszarze ruchu wózków. Poradnik jest przeznaczony dla organizatorów transportu wewnętrznego w przedsiębiorstwach, pracowników nadzoru, pracowników służb bhp oraz dla operatorów omawianych wózków.

Nakład wyczerpany

Pozycja dostępna w wersji drukowanej w bibliotece CIOP-PIB oraz w wersji cyfrowej:Format: A5
Liczba stron: 32
ISBN: 978-83-7373-119-6
Rok wydania: 2012


Atlas miar człowieka. Dane do projektowania i oceny ergonomicznej
- A. Gedliczka

Atlas jest zbiorem podstawowych wiadomości z zakresu antropometrii i biomechaniki dla populacji polskiej, niezbędnych w projektowaniu i ergonomicznej ocenie obiektów, a przede wszystkim w projektowaniu i ocenie stanowisk pracy.Format: 29,7 x 21 cm
Liczba stron: 45
ISBN: 83-88703-38-2
Rok wydania: 2001


Samochodowa technika świetlna
- J. Mazur, W. Żagan

Pozycja dotyczy problematyki percepcji wzrokowej, technologii oświetlenia i sprzętu oświetleniowego w kontekście rozwiązań indywidualnego oświetlenia pojazdów oraz technik oświetlania ciągów komunikacyjnych: dróg i ulic.


Oficyna Wydawnicza PW
Warszawa 1997Liczba stron: 266
ISBN: 83-87012-29-7
Rok wydania: 1997