Bezpłatne szkolenie
 Bezpłatne szkolenie

 

Zapraszamy o udziału w bezpłatnym szkoleniu

„Prawidłowa ochrona układu oddechowego przed zagrożeniami inhalacyjnymi występującymi w środowisku pracy”

 

Pierwszy termin: 8 kwietnia 2024 r.
Drugi termin: 7 maja 2024 r.

 

Szkolenie skierowane jest do osób zawodowo związanych z zagrożeniami inhalacyjnymi. W takcie spotkania będziemy rozmawiać o zagrożeniach inhalacyjnych oraz czynnikach je wywołujących. Postaramy się odpowiedzieć na pytania w jaki sposób zapewnić bezpieczne warunki pracy, jak zwiększać świadomość oraz odpowiedzialną postawę pracodawców i pracowników w zakresie prawidłowej ochrony układu oddechowego.

 

W trakcie spotkania omówione zostaną zagadnienia związane z:

- wymaganiami normatywnymi dla sprzętu ochrony układu oddechowego,

- rodzajami zagrożeń inhalacyjnych w środowisku pracy,

- rodzajami sprzętu ochronny układu oddechowego,

- doborem sprzętu ochrony układu oddechowego do zagrożeń inhalacyjnych,

- zasadami prawidłowego stosowania sprzętu, aby zapewniał skuteczną ochronę użytkownika na stanowisku pracy.

 

Program szkolenia

 

10:00 – 11:00 – Wymagania normatywne dla sprzętu ochrony układu oddechowego

11:00 – 12:00 – Rodzaje sprzętu ochrony układu oddechowego i jego klasyfikacja

12:00 – 13:00 – Dobór sprzętu ochrony układu oddechowego do zagrożeń inhalacyjnych

13:00 – 13.30 – Przerwa na lunch

13:30 – 14:30 – Prawidłowe użytkowanie sprzętu zwiększające skuteczność ochrony układu oddechowego pracownika

14.30 – 15:00 – Indywidualne dopasowanie części twarzowej do wymiarów twarzy – pokaz z wykorzystaniem licznika cząstek PortaCount

 

Prowadzący: dr hab. inż. Agnieszka Brochocka, inż. Oliwia Owczarek, mgr Krzysztof Makowski, mgr inż. Aleksandra Nowak, inż. Mateusz Wojtkiewicz

 

Miejsce szkolenia:

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Ochron Osobistych

ul. Wierzbowa 48, 90-133 Łódź

sala 1.07, PARTER

 

Link do rejestracji na pierwszy termin szkolenia: https://forms.gle/KR9oJeP1jytjyGy38

UWAGA: Rejestracja udziału w szkoleniu została zakończona.

 

Link do rejestracji na drugi termin szkolenia: https://forms.gle/iATHdV8VRe8kCnK18

UWAGA: Rejestracja udziału w szkoleniu została zakończona.

 

Informacji o szkoleniu udziela Oliwia Owczarek, tel. 42 648 02 42, e-mail: olowc@ciop.lodz.pl