Ochrona w środowisku życia
 Ochrona w środowisku życia

 

O ochronę układu oddechowego powinniśmy dbać również w środowisku życia. Półmaski filtrujące należy stosować podczas prac domowych, w czasie których generowane są szkodliwe cząstki. Do czynności tych można zaliczyć, np. prace porządkowe w zabrudzonych pomieszczeniach, np. piwnice, majsterkowanie w drewnie i metalu, remontowanie pomieszczeń czy koszenie trawy. Są to jednak tylko przykłady. Chcąc mieć pewność, że jesteśmy bezpieczni należy stosować ochronę układu oddechowego zawsze kiedy istnieje ryzyko wystąpienia szkodliwych aerozoli (dym, pył, mgła) i/lub par i gazów poniżej wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń (NDS).

 

Na podstawie wydarzeń w latach 2020 – 2022 wiemy jak ważna jest ochrona układu oddechowego przed drobnoustrojami chorobotwórczymi. Odpowiedzialnym zachowaniem osoby przechodzącej infekcję jest ochrona przed zarażeniem innych osób w otoczeniu. W tym celu osoba chora powinna zakrywać usta i nos w miejscach publicznych oraz placówkach medycznych. Prawdopodobieństwo rozprzestrzeniania się infekcji można zminimalizować używając:

  • półmaski filtrujące klasy FFP2 i klasy FFP3 spełniające wymagania normy EN 149:2001+A1:2009 Sprzęt ochrony układu oddechowego - Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami - Wymagania, badanie, znakowanie.
  • maski medyczne (chirurgiczne) typu I, typu II, typu IIR spełniające wymagania normy EN 14683:2019+AC Maski medyczne - Wymagania i metody badań.

 

Kolejnym zagrożeniem podczas wykonywania codziennych czynności jest smog, uważany za jeden z głównych problemów rozwijającego się świata. Narażenie na zanieczyszczenia w postaci smogu może skutkować podrażnieniami i zapaleniem górnych dróg oddechowych, wystąpieniem chorób alergicznych i astmy, a w najgorszym przypadku rozwinięciem zmian nowotworowych w płucach, gardle lub krtani. Osoby przebywające przez dłuższy czas w środowisku występowania smogu, szczególnie osoby, których stan zdrowia ze względu na schorzenia układu oddechowego, krążenia lub alergiczne wskazuje na konieczność szczególnej ochrony, powinny stosować półmaski filtrujące zawierające warstwę sorpcyjną zapewniającą jednoczesną ochronę przed aerozolami, w tym pyłami PM2,5 i PM10 oraz parami i gazami. Półmaski filtrujące zapewniające ochronę przed zanieczyszczeniami powietrza, niezależnie od nazwy marketingowej, powinny posiadać certyfikat badania typu UE i oznaczenie znakiem CE, potwierdzające, że sprzęt ten spełnia wymagania rozporządzenia nr 2016/425.