Materiały tematyczne CIOP-PIB
 Materiały tematyczne CIOP-PIB

 

Aplikacja Size4Face
Autor: mgr Krzysztof Makowski
Aplikacja na podstawie wykonanego zdjęcia wyznacza dane antropometryczne twarzy użytkownika i przyporządkowuje rozmiar twarzy spośród pięciu zdefiniowanych w normach ISO/TS 16976-2:2015 oraz ISO 16900-5:2016.
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.ciop_pib.size4face&hl=pl&gl=US

 

Dobór oczyszczającego sprzętu ochrony układu oddechowego z wykorzystaniem rzeczywistego wskaźnika ochrony. Wytyczne (broszura "open access")
Autor: mgr Krzysztof Makowski
2021 r.
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/file/94578/Dobor-oczyszczajacego-sprzetu-ochrony-ukladu-oddechowego.pdf

 

Wytyczne doboru sprzętu ochrony układu oddechowego do prac w narażeniu na grafen i jego formy pochodne (broszura "open access")
Autor: mgr inż. Krzysztof Makowski, inż. Oliwia Owczarek
2022 r.
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/file/96194/Makowski_Owczarek_Grafen_ochrona_ukladu_oddechowego.pdf

 

PÓŁMASKA DO OCHRONY PRZED SMOGIEM. Poster
Autor: dr hab. inż. Agnieszka Brochocka, inż. Wiktor Orlikowski
2022 r.
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/file/93085/Poster_maska.pdf

 

System monitorowania w czasie rzeczywistym poziomu zużycia sprzętu ochrony układu oddechowego pochłaniającego substancje organiczne o niskim progu wyczuwalności zapachowej. Film
Autor: dr hab. inż. Agnieszka Brochocka, inż. Mateusz Wojtkiewicz
2022 r.
https://www.youtube.com/watch?v=QwVmF5HBQ68

 

Półmaska do ochrony przed smogiem. Film
Autor: dr hab. inż. Agnieszka Brochocka
https://www.youtube.com/watch?v=gZsIPgmWQi0