Chroń siebie i innych – noś półmaskę
 Kampania społeczna  „Chroń siebie i innych – noś półmaskę”

 

Kampania „Chroń siebie i innych – Noś półmaskę” powstała z myślą o pracodawcach, pracownikach, służbach BHP oraz osobach niezwiązanych zawodowo ze szkodliwymi aerozolami zawieszonymi w powietrzu. Działania w ramach kampanii mają na celu szerzenie wiedzy w zakresie ochrony dróg oddechowych z wykorzystaniem półmasek filtrujących.

Półmaska filtrująca jest sprzętem ochrony układu oddechowego, który chroni przed aerozolami w postaci pyłów, dymów i mgieł. Wspomniane zanieczyszczenia powietrza występują m. in. w górnictwie, rolnictwie, mechanice samochodowej, leśnictwie oraz przemyśle tekstylnym. Układ oddechowy może być również narażony na zanieczyszczenia podczas obróbki drewna oraz metalu. Półmaski filtrujące stosowane są przez osoby narażone zawodowo na szkodliwe aerozole. Należy jednak pamiętać, że zagrożenie może występować również podczas prac domowych, w czasie których generowane są szkodliwe cząstki.

Kluczowym do zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa jest dopasowanie klasy ochrony półmaski filtrującej do zagrożeń występujących w środowisku pracy lub życia oraz jej prawidłowe użytkowanie. Działania realizowane w ramach kampanii edukują, dostarczają materiały szkoleniowe oraz zachęcają do podejmowania działań zwiększających ochronę przed szkodliwymi aerozolami.

 

Kampania realizowana jest od czerwca 2023 do grudnia 2024 roku.

 

Do udziału w kampanii zachęcamy przedsiębiorstwa związane z ochroną dróg oddechowych, organizacje oraz instytucje zajmujące się zagadnieniami ochrony pracy oraz patronów medialnych.

 

Kampania jest realizowana w ramach VI etapu programu wieloletniego pn. „Rządowy Program Poprawy Bezpieczeństwa i Warunków Pracy”, finansowanego w zakresie zadań służb państwowych ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. – 1. Etap zadania pt. „Kampania informacyjna „Chroń siebie i innych – Noś półmaskę” dotycząca właściwego stosowania filtrującego sprzętu ochrony układu oddechowego w środowisku pracy i życia”.

 

Koordynatorem Programu jest Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

 

Kontakt w sprawie kampanii:
Oliwia Owczarek
Zakład Ochron Osobistych
Pracownia Sprzętu Ochrony Układu Oddechowego
tel. 42 648 02 42, e-mail: olowc@ciop.lodz.p