Ochrona w środowisku pracy
 Ochrona w środowisku pracy

 

Pracodawca ma obowiązek zapewnić odpowiednie środki ochrony indywidulanej. Podstawą w doborze odpowiedniego sprzętu ochrony układu oddechowego jest przeprowadzenie pomiarów stężeń w środowisku pracy i dokonanie oceny ryzyka zawodowego.

W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony dróg oddechowych należy:

  • określić rodzaj i stężenie zanieczyszczenia na stanowisku pracy,
  • dostosować klasę półmaski filtrującej do zagrożenia korzystając ze wskaźników ochrony,
  • uwzględnić wymagania ergonomiczne,
  • ocenić czy stan zdrowia pracownika nieumożliwia zastosowania odpowiedniego typu sprzętu.

 

Konieczne jest przeprowadzanie szkoleń, podczas których pracodawca powinien zapoznać pracownika ze sprzętem ochrony układu oddechowego.

W ramach szkolenia pracodawca powinien:

  • poinformować, że półmaska filtrująca musi być stosowana zgodnie z jej przeznaczeniem oraz zgodnie z instrukcją użytkowania dostarczaną przez producenta,
  • upewnić się, że instrukcja użytkowania producenta jest w pełni zrozumiała przez pracownika,
  • poinformować gdzie i w jaki sposób są przechowywane półmaski filtrujące oraz jak powinien przechowywać je pracownik,
  • poinformować o czasie noszenia półmaski filtrującej i jej ewentualnej wymianie podczas zmiany roboczej,
  • pozyskać informację zwrotna od pracowników o ewentualnych niedogodnościach związanych z użytkowaniem półmasek podczas pracy.