Dopasowanie do twarzy użytkownika
 Dopasowanie do twarzy użytkownika

 

W celu odpowiedniego dopasowania półmaski filtrującej do twarzy należy wziąć pod uwagę jej dostosowanie do wymiarów twarzy oraz obowiązek każdorazowego dopasowania i uszczelnienia półmaski do twarzy przed wejściem do zanieczyszczonego środowiska.

Wymiary twarzy są indywidualną cechą każdego użytkownika półmaski filtrującej. Normy ISO wyszczególniają pięć modeli głowy w zależności od wymiarów antropometrycznych: mały, krótki/szeroki, średni, długi/wąski, duży [1]. Dopasowując półmaskę filtrującą należy pamiętać, że jeden model półmaski filtrującej może nie zapewnić skutecznej ochrony dla wszystkich docelowych użytkowników. Każda osoba korzystająca z półmaski filtrującej powinna przeprowadzić indywidulane dopasowanie uwzględniające jej rodzaj, kształt oraz rozmiar. Dopasowanie modelu należy powtarzać zawsze kiedy wystąpią znaczne zmiany w budowie twarzy użytkownika, np. utrata wagi, blizny, zabiegi estetyczne. Zaleca się, aby regularnie powtarzać testy dopasowania.

Wyróżnia się jakościowe i ilościowe testy dopasowania. Testy jakościowe opierają się na subiektywnej ocenie wyczuwalności smaku lub zapachu substancji pod półmaską. W efekcie przeprowadzenia testów ilościowych otrzymuje się konkretny wynik procentowej ilości cząsteczek jaka dostała się pod część twarzową w stosunku do ilości cząsteczek w środowisku badania.

W celu sprawdzenia rzeczywistej ochrony jaką zapewnia półmaska filtrująca wyznacza się rzeczywisty wskaźnik ochrony (WPF). Podstawą do jego wyznaczenia jest zmierzenie  tężenia w środowisku pracy na konkretnym stanowisku a następnie wyznaczenie stężenia substancji pod półmaską filtrującą w czasie jej użytkowania na tym stanowisku.

W przypadku pracodawców wiedzę o stopniu dopasowania dla pracowników określa wyznaczony wskaźnik ochrony. Jest to wskaźnik wyznaczający poziom ochrony układu oddechowego, który osiągany jest dla 95% odpowiednio wyszkolonych i nadzorowanych użytkowników stosujących prawidłowo dopasowany sprzęt.

Przed rozpoczęciem pracy w środowisku zanieczyszczonym szkodliwym aerozolem należy sprawdzić szczelność przylegania półmaski do twarzy. W tym celu konieczne jest wykonanie kilku wdechów i wydechów. Podczas oddechów należy ocenić czy powietrze dostaje i wydostaje się tylko przez materiał filtrujący lub zawór wydechowy (jeśli półmaska posiada). Jeśli wystąpią nieszczelności należy dopasować półmaskę jeszcze raz – profilując zacisk nosowy oraz regulując taśmy nagłowia lub taśmy nauszne.

Każda osoba przed użyciem półmaski filtrującej powinna się zapoznać z instrukcją użytkowania dostarczoną przez producenta oraz zostać przeszkolona.

 

_______________________________________
[1] ISO/TS 16976-2 Respiratory protective devices  - Human factors – Part 2: Anthropometrics