Cele kampanii
 Cele kampanii

 

Działania podejmowane w ramach kampanii mają na celu zwiększenie świadomości i poziomu wiedzy społeczeństwa na temat ochrony dróg oddechowych. Przygotowywane materiały przeznaczone są dla osób zawodowo związanych ze szkodliwymi aerozolami ( pracodawcy, pracownicy, specjaliści BHP) oraz dla indywidualnych, prywatnych użytkowników półmasek filtrujących.

Zakres zagadnień przedstawianych w trakcie trwania kampanii zawiera wytyczne do prawidłowego stosowania półmasek filtrujących. Szczególnie:

  • prawidłowe oznaczenie zagrożeń i ich stężeń występujących w środowisku pracy i życia,
  • dostosowanie klasy ochrony półmaski filtrującej do zagrożeń występujących w środowisku pracy i życia,
  • odpowiednie dopasowanie półmaski filtrującej do wymiarów twarzy użytkownika,
  • zasady prawidłowego użytkowania, przechowywania i utylizacji półmaski filtrującej,
  • zapoznanie się z różnymi konstrukcjami półmasek filtrujących.

Organizowane wydarzenia i publikacje dostarczą wiedzy w zakresie doboru i zasad stosowania półmasek filtrujących. Jest to podstawą do nabycia umiejętności odpowiedniego dostosowania klasy ochrony do zagrożenia oraz umiejętności prawidłowego użytkowania sprzętu. Dopiero spełnienie wszystkich wymienionych aspektów skutkuje zapewnieniem odpowiedniej ochrony układu oddechowego.