Listy kontrolne wspomagające Ocenę Ryzyka Zawodowego
 Listy kontrolne wspomagające Ocenę Ryzyka Zawodowego (w bazie BioInfo)

 

Listy kontrolne  (dostępne tylko w wersji "desktop" portalu) są podstawowym narzędziem wspomagających ocenę narażenia na stanowiskach pracy. Ich zadaniem jest dostarczenie użytkownikowi niezbędnych informacji oraz umożliwienie analizy i kontroli warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w jak najprostszy sposób. Listy zorientowane są na analizę warunków pracy, identyfikację czynników szkodliwych i uciążliwych oraz skuteczną prewencję.

Lista kontrolna dotycząca narażenia na stanowiskach pracy zawiera zestaw pytań dotyczący, m.in. identyfikacji szkodliwych czynników biologicznych, organizacji profilaktyki i stosowania środków ochrony indywidualnej. Listy te mają charakter otwarty, jako że zawsze powinny być dostosowane do konkretnej sytuacji przez osobę oceniającą ryzyko.

 

Archiwista – archiwum zakładowe

 

Fryzjer/Kosmetyczka

 

Personel sprzątający

 

Pracownik na fermie drobiu

 

Pracownik operator oczyszczalni ścieków

 

Pracownik sortowni odpadów

 

Pracownik uboju trzody chlewnej

 

Pracownik zakładu przemysłu mleczarskiego

 

Stewardessa/Steward/Konwojent pokładu samolotowego

 

Stomatolog

 

Czynniki wiodące w wybranych grupach zawodowych

 
0
0
0
2
8
9
4
6