Formy realizacji działań kampanii

 

FORMY REALIZACJI DZIAŁAŃ KAMPANII

 

Proponowane formy realizacji działań kampanii społecznej pn. „Mikrofirma – MAXI BHP”:

  1. Konferencje i seminaria (w tym wideospotkania) dla przedstawicieli mikroprzedsiębiorstw, służące wymianie dobrych praktyk z zakresu bhp
  2. Zajęcia praktyczne (np. warsztaty) i szkolenia (w tym szkolenia on-line, webinaria) dla przedstawicieli mikroprzedsiębiorstw z zakresu budowania zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy (w tym pracy zdalnej)
  3. Imprezy plenerowe dla przedstawicieli mikroprzedsiębiorstw i członków ich rodzin, promujące zasady bezpiecznego wykonywania pracy oraz prac domowych, a także ochronę zdrowia pracujących.
  4. Promowanie wśród przedstawicieli mikroprzedsiębiorstw dostępnych źródeł wiedzy z zakresu bezpieczeństwa pracy
  5. Wsparcie przedstawicieli mikroprzedsiębiorstw w budowaniu kultury bezpieczeństwa przez członków struktur sieciowych CIOP-PIB
  6. Upowszechnianie w mediach i w przestrzeni publicznej tematyki kampanii i jej materiałów
  7. Inne autorskie działania partnerów kampanii.
 
0
0
0
2
8
9
3
7