Cele kampanii

 

 CELE KAMPANII

 

  1. Promowanie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia osób pracujących w małych firmach.

  2. Dostarczenie niezbędnych  informacji oraz narzędzi kształtowania  kultury bezpieczeństwa wśród małych firm.

  3. Zachęcanie do korzystania z dostępnych źródeł wiedzy z zakresu bezpieczeństwa pracy

  4. Zachęcanie do korzystania ze wsparcia przedstawicieli struktur sieciowych CIOP-PIB w działaniach na rzecz budowania bezpiecznych i zdrowych warunków pracy w małych firmach.

  5. Podnoszenie świadomości społecznej w zakresie wpływu poziomu bezpieczeństwa pracy na funkcjonowanie małych firm.

 

Kampania jest organizowana w ramach 3. etapu zadania  pt. „Informacyjne kampanie społeczne na rzecz podnoszenia jakości życia w pracy” realizowanego w ramach V etapu programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, finansowanego w latach w zakresie zadań służb państwowych ze środków ministerstwa właściwego ds. pracy. Koordynator Programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

 

 
0
0
0
2
8
9
3
0