Metodyka badań

 

Metodyka badań

 

Metodyka badań drgań mechanicznych działających na pracowników wykorzystujących pojazdy terenowe typu ATV oparta jest na analizie  zarejestrowanych jednocześnie sygnałów czasowych przyspieszeń drgań działających w sposób ogólny (w trzech kierunkach: x, y, z) i sygnałów przyspieszeń drgań działających przez kończyny górne (w trzech kierunkach: x, y, z). Opracowany algorytm badań został przedstawiony na rys. 1.

 

Rys. 1. Schemat algorytmu badań drgań mechanicznych działających na pracowników                               wykorzystujących pojazdy terenowe typu ATV

 

W badaniach uwzględniono wymagania norm PN-EN ISO 5349 i PN-EN 14253. Przyjęte orientacje układów współrzędnych są zgodne z wymienionymi normami (rys. 2). 

 

 

Rys. 2. Orientacja układów współrzędnych podczas badań drgań działających na użytkownika
pojazdu typu ATV - przykład.

 

Drgania mechaniczne rejestrowane są w dwóch punktach pomiarowych. W punkcie pomiarowym na siedzisku rejestrowane są drgania działające w sposób ogólny, zaś w punkcie pomiarowym zlokalizowanym na kierownicy pojazdu – drgania działające na pracownika/kierowcę przez kończyny górne (Fot. 1). 

 

Fot. 1. Lokalizacja punktów pomiarowych podczas badań drgań mechanicznych działających na pracowników/kierowców pojazdów typu ATV

 

Po wykonaniu rejestracji próbnej, na każdym stanowisku pracy kierowcy pojazdu ATV wykonywanych jest 6 rejestracji przyspieszeń drgań (łącznie 36 rejestrowanych sygnałów) w typowych warunkach dla danego stanowiska z uwzględnieniem ukształtowania terenu, nawierzchni oraz prędkości jazdy. Uzyskane dane stanowią podstawę analiz i obliczeń wielkości służących do oceny narażenia na drgania pracownika/kierowcy pojazdu typu ATV.

 
0
0
0
1
3
6
9
7