Sprawy ogólne BHP
PRACA MOBILNA - NIESTANDARDOWE FORMY WYKONYWANIA PRACY W ŚWIECIE INTERNETU

OD REWOLUCJI TECHNOLOGICZNEJ DO TRANSFORMACJI SOCJOEKONOMICZNEJ

 

- Niestandardowe formy wykonywania pracy w świecie Internetu

 

Autor: mgr Magdalena Dobrzyńska, Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Kontakt: madob@ciop.pl DOI: 10.5604/01.3001.0013.3193
Źródło: Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka, 2019, nr 8, s. 13-16

 

W serwisie przeanalizowano przemiany na rynku pracy i upowszechnienie się niestandardowych form wykonywania pracy w kontekście czynników indywidualnych, społecznych i państwowych w dobie gospodarki cyfrowej. Omówiono niestandardowe formy wykonywania pracy pod kątem elastyczności rynku, kluczowej dla gospodarki cyfrowej i pracy z wykorzystaniem platform internetowych. Rozpatrzono ekspansję tych form wykonywania pracy z perspektywy jednostki, w szczególności indywidualizmu. Naświetlono kontekst społeczny zmian, akcentując zmiany ról społecznych. W ostatniej części nakreślono zmianę oczekiwań wobec współczesnego państwa dobrobytu.

 

Słowa kluczowe: niestandardowe formy wykonywania pracy, elastyczny rynek pracy, praca z wykorzystaniem platform internetowych, państwo dobrobytu, gospodarka