Epidemia jako społeczna trauma - Podsumowanie i PRZYPISY

EPIDEMIA JAKO SPOŁECZNA TRAUMA - PODSUMOWANIE

 

Trwająca epidemia powoduje społeczną traumę, a wśród pracowników - ogromny stres, związany z sytuacją zawodową, z czym wiele osób nie potrafi sobie dobrze radzić. W celu złagodzenia tego stresu korzystamy na ogół z intuicyjnych form samopomocy, a także w intuicyjny, spontaniczny sposób pomagamy innym. Na szczęście, dzięki technologiom, nie jesteśmy w tych warunkach sami, mimo izolacji i fizycznego dystansu społecznego. Na szczęście także, na podstawie bogatego dorobku literatury na temat wspierania zdrowia psychicznego w miejscu pracy wiemy, że jest to także możliwe w każdej firmie.

Powinniśmy sobie zdawać sprawę z tego, że dbałość o pojedynczego pracownika ma także swój wymiar makrospołeczny. Zapewnienie pracownikowi poczucia kontroli i sprawstwa, a także udzielenie mu właściwego wsparcia w trudnym czasie, daje siłę i wiarę w możliwość wpływania na swój los. Może to wzmocnić jego zaangażowanie w pracę, która „ocalała" lub stanowić zachętę do przekwalifikowania się i poszukiwania nowej pracy w przypadku jej utraty. Być może, dbałość o pracownika w czasach kryzysu chroni go przed bezrobociem i powiększaniem sektora, o którym prof. Czarnowski pisał w latach 40. XX w., jako o „klasie ludzi zbędnych - produkcie ubocznym" kryzysu. O tym powiedzą nam jednak wyniki badań, które przeprowadzimy po zakończeniu epidemii.

 

PRZYPISY

 

[1]  Holmes T and Rahe, R. Holmes-Rahe Social Readjustment Rating Scale, J Psychsomat Res, 1964. 

[2]  Farrell, D., and F Greig. Paychecks, paydays, and the online platform economy: Big Data on income volatility. 2016. New York: JPMorgan Chase & Co. Inst.

[3]  Gajendran R.S., Harrison D.A. The good, the bad, and the unknown about telecommuting: Meta-analysis of psychological mediators and individual consequences. J. Appl. Psychol. 2007,92,6: 1524-1541.

[4]  Zarządzanie ryzykiem psychospołecznym. Wskazania dla pracodawców i reprezentantów pracowników, WHO CIOP-PIB 2008.

[5]  Hobfoll, S. E. Stress, culture and community: The psychology and philosophy of stress. New York, Plenum 1998.

[6]  Schoenfeld T.J., Rada P, Pieruzzini PR, Hsueh B., Gould E. Physical exercise prevents stress-induced activation of granule neurons and enhances local inhibitory mechanisms in the dentate gyrus. J Neurosci. 2013,33: 7770-7777.

[7]  Szuhany K.L., Bugatti M., Otto M.W. A meta-analytic review of the effects of exercise on brain-derived neurotrophic factor. J Psychiatr Res 2015,60:56-64.

[8]  Erickson K.I., Leckie R.L., Weinstein A.M. Physical activity, fitness, and gray matter volume. Neurobiol Aging 2014,35(suppl 2):S20-S28.

[9]  Lindqvist D., Dhabhar FS., James S.J., et al: Oxidative stress, inflammation, and treatment response in major depression. Psychoneuroendocrinology 2017,76:197-205.

[10]  Marston A. & Marston S. Type R: Transformative Resilience for Thriving in a Turbulent World Public Affairs 2018.

[11]  Fredrickson, B.L., Cohn, MA., Coffey, K.A., Pek, J. and Finkel, S.M. Open Hearts Build Lives: Positive Emotions, Induced Through Loving-Kindness Meditation, Build Consequential Personal Resources. J Pers Soc Psychol. 2008 Nov; 95,5: 1045-1062.

[12]  Gardner W.L., Cogliser C.C., Davis, K.M. & Dickens, M.P Authentic leadership: A review of the literature and research agenda. Leaders Quart, 2011,22:1120-1145. 

[13]  Kieselbach T., Armgarth E., Bagnara S., Elo A.L., Jefferys S., Joling C., Kuhn K., Nielsen K., Pompa J., Rogovsky N., Sahler B., Thomson G., Triomphe C. E., Widerszal-Bazyl M. Health in Restructuring. Innovative Approaches and Policy. Recommendations, Mering, Rainer Hampp Verlag, Muenchen, 2009.

 [14]  Czarnowski S. Ludzie zbędni w służbie przemocy. 1935 [w]: J. Szacki Sto lat polskiej socjologii. PWN, 1995.