XXV Konferencja Forum Liderów Bezpiecznej Pracy

 

  Konferencja Forum Liderów Bezpiecznej Pracy „Bezpieczeństwo pracy – wspólna sprawa” (22-23 listopada 2022 r.)

 

W dniach 22-23 listopada br. W Hotelu Gołębiewski w Białymstoku odbyła się XXV Konferencja Forum Liderów Bezpiecznej Pracy pn. „Bezpieczeństwo pracy – wspólna sprawa”.  W konferencji uczestniczyło 91 osób.

Program konferencji składał się z 2 części:

  • merytorycznej - panelu tematycznego pt. „Rozwiązania i narzędzia komputerowe wspierające zarządzanie bhp w przedsiębiorstwach w zmieniającym się świecie pracy”, zaprezentowaniu dobrych praktyk członków Forum Liderów Bezpiecznej Pracy oraz dyskusji (22.11.2022 r.)
  • wizyty technicznej w przedsiębiorstwie Rosti Poland Sp.zo.o. (23.11.2022 r.)

Uczestników konferencji przywitał dr inż. Daniel Podgórski, zastępca dyrektora ds. certyfikacji i edukacji w CIOP-PIB, który przedstawił wyniki V etapu programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” w zakresie „Innowacyjnych badań i rozwiązań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy”.

 

 

 

Następnie Karolina Kucper z Ośrodka Promocji i Wdrażania w CIOP-PIB zaprezentowała wyniki raportu z badania rynku dostawców i odbiorców wybranych środków ochrony indywidualnej (ŚOI) oraz zbiorowej. Wynika z nich m.in. to, że dla dostawców ważne były przede wszystkim: cena, certyfikat produktu, przywiązanie do marki, dostępność produktu „od ręki” i możliwość jego testowania. 87% dostawców ŚOI uważało, że ceny ich produktów wzrosną w 2022 r., wzrostu sprzedaży w kolejnych trzech latach oczekiwał blisko co czwarty dostawca.

 

 

 

W panelu tematycznym „Rozwiązania i narzędzia komputerowe wspierające zarządzanie bhp w przedsiębiorstwach w zmieniającym się świecie” wystąpili przedstawiciele Zakładu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy w CIOP-PIB. Dr inż. Zofia Pawłowska, kierownik Zakładu, przedstawiła główne aspekty zarządzania bhp w okresie transformacji do Przemysłu 4.0., a dr Małgorzata Pęciłło pobudzała aktywność uczestników panelu, włączając ich w dyskusję nt. szacowania kosztów i korzyści innowacji skierowanych na ograniczenie ryzyka zawodowego oraz pomiaru i oceny procesów zarządzania bhp. Z kolei dr Szymon Ordysiński tłumaczył gościom zawiłości z zakresu przewidywania prawdopodobieństwa i ciężkości wypadków przy pracy na podstawie danych statystycznych.

 

 

 

W ramach konferencji odbył się również praktyczny wykład pt. „Jak redukować stres w czasie kryzysu?” z udziałem Agnieszki Czubak i Sebastiana Zboińskiego z Fundacji Instytut Psychologii Stresu. Uczestnicy konferencji mieli możliwość wykonania ćwiczeń wspomagających pozbycie się napięcia mięśniowego oraz technik z zakresu mindfulness.

 

 

 

Podczas spotkania członkowie Forum Liderów Bezpiecznej Pracy przedstawili też działania i rozwiązania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i warunków w pracy w swoich przedsiębiorstwach. W tym roku dobre praktyki zaprezentowali: Jakub Pojawa z Rosti Poland Sp. z o.o. i Barbara Makowska, CIECH S.A. (nowi członkowie Forum) oraz Janusz Rożnowski z Iturri Poland Sp. z o.o. Natomiast, mgr inż. Alfred Brzozowski zaprezentował główne założenia i cele nowego programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” (VI etap, etap realizacji 2023-2025).

 

 

 

W ramach XXV Konferencji Forum Liderów Bezpiecznej Pracy drugiego dnia jej uczestnicy wzięli udział w wizycie w siedzibie nowego członka Forum Liderów - Rosti Poland Sp. z o.o., firmy zajmującej się przetwórstwem tworzyw sztucznych metodą wtrysku, lakierowania, i dekoracji oraz montażu wyrobów gotowych. Przedstawiciele działu bhp w zakładzie zaprezentowali rozwiązania, jakie wprowadzono w Rosti w zakresie bezpieczeństwa i warunków pracy oraz ekologii. Uczestnicy spotkania mogli również zwiedzić halę produkcyjną, gdzie poznali cały proces powstawania produktów i praktyczne elementy wdrożone w celu zapewnienia bezpiecznych miejsc pracy.

 

 

https://www.rosti.com/location/rosti-poland/