XXIV Konferencja Forum Liderów Bezpiecznej Pracy

 

  XXIV Forum Liderów Bezpiecznej Pracy pt. „Nowoczesna ergonomia”

 

W dniu 4 listopada 2021 r. odbyła się XXIV Forum Liderów Bezpiecznej Pracy pt. „Nowoczesna ergonomia” poświęcona zagadnieniom ergonomii oraz nowoczesnych technologii, rozwiązań organizacyjnych i edukacyjnych umożliwiających bardziej skuteczne zapobieganie problemom mięśniowo-szkieletowym związanym z pracą. Konferencja odbyła się w trybie online i była udostępniona wszystkim zainteresowanym poprzez kanał CIOP-PIB w serwisie YouTube. W konferencji uczestniczyło 199 zarejestrowanych osób. Dodatkowo z transmisji online skorzystało ponadto 1,7 tys. osób.

 

 

 

Program konferencji podzielono na 3 części. W pierwszej części przedstawiono rozwiązania, jakim są egzoszkielety. W drugiej części konferencji rozmawiano o tym, jak włączać do polityki zapobiegania problemom mięśniowo-szkieletowym nowoczesne rozwiązania edukacyjne i organizacyjne oraz promocję aktywności fizycznej. W trzeciej części konferencji przedstawiono laureatów krajowej edycji Konkursu Dobrych Praktyk i nagrodzonych w nim rozwiązań, odnoszących się do minimalizowania obciążenia pracowników i ochrony ich zdrowia i bezpieczeństwa.

Do grona laureatów konkursu należą m.in. członkowie Forum Liderów:

  • GSK Pharmaceuticals S.A. (II miejsce w konkursie)
  • Kimbal Electronics Poland Sp. z o.o. (III miejsce w konkursie)

W sumie przedstawiono 12 referatów, z czego 3 przygotowane z wykorzystaniem najnowszych wyników prac badawczych oraz zadań służb państwowych Instytutu:

  • Metody sterowania ruchem egzoszkieletu wykorzystujące sygnał EMG i manualne urządzenia sterownicze – dr inż. Jarosław Jankowski, Pracownia Technik Rzeczywistości Wirtualnej, CIOP-PIB
  • Profilaktyka dolegliwości mięśniowo-szkieletowych poprzez promocję aktywności fizycznej w miejscu pracy – dr Tomasz Tokarski, Zakład Ergonomii CIOP-PIB
  • Program kompleksowej rehabilitacji i powrotu do pracy – dr inż. Joanna Kamińska, Zakład Ergonomii CIOP-PIB.

Ściągnij program - PDF

Przedsięwzięcie to było połączone także z realizacją zadania służb państwowych dotyczącego prowadzenia działalności Krajowego Punktu Centralnego Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA).