XXIII Konferencja Forum Liderów Bezpiecznej Pracy

 

  XXIII konferencja Forum Liderów Bezpiecznej Pracy pt. "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy w przedsiębiorstwach - wybrane zagadnienia i wyniki badań"

 

W dniu 16 listopada 2020 r. odbyła się wideokonferencja Forum Liderów Bezpiecznej Pracy będąca prezentacją wyników realizacji programu wieloletniego przez pracowników Instytutu. Ze strony Forum Liderów, w  wirtualnym spotkaniu wzięło udział 31 osób reprezentujących przedsiębiorstwa należące do Forum.

 

 

 

Program konferencji podzielono na 4 części:

 • Część I - Zagrożenia chemiczne i bezpieczeństwo chemiczne w środowisku pracy
 • Część II - Promieniowanie optyczne w środowisku pracy
 • Część III - Zagrożenia wibroakustyczne w środowisku pracy
 • Część IV – Upowszechnianie zagadnień bhp i najnowsze badania CIOP-PIB

W sumie przedstawiono 12 referatów przygotowanych z wykorzystaniem najnowszych wyników prac badawczych oraz zadań służb państwowych Instytutu:

 • Drukarki 3D - potencjalne źródło emisji substancji chemicznych i cząstek stałych – E. Dobrzyńska, Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych
 • Substancje rakotwórcze (1-chloro-2,3-epoksypropan, dinitrotoluen, 1- i 2-naftyloamina) – właściwości, występowanie i metody oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy – A. Jeżewska, Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych
 • Właściwości pożarowe i wybuchowe pyłów drzew miękkich – M. Celiński, Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych
 • Metoda oceny zagrożenia oczu promieniowaniem widzialnym, emitowanym przez urządzenia wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości – M. Wisełka, Pracownia Promieniowania Optycznego
 • Charakterystyka oraz zagrożenia promieniowaniem UV emitowanym przez sztuczne źródła na stanowiskach pracy – A. Pawlak, Pracownia Promieniowania Optycznego
 • Metamateriały akustyczne - innowacyjne rozwiązania do walki z hałasem – G. Szczepański, Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych
 • Techniki obrazowania akustycznego - nowoczesne narzędzia do walki z hałasem – L. Morzyński, Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych
 • Serwis BEZPIECZNIEJ wspomagający profilaktykę zagrożeń fizycznych w środowisku pracy – L. Morzyński, Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych
 • Praca zdalna – ergonomia, zdrowie i bezpieczeństwo pracy - wyniki badań – A. Szczygielska, Ośrodek Promocji i Wdrażania 
 • Rynek usług bhp – diagnoza i trendy oraz charakterystyka służby bhp w Polsce – wyniki badań – M. Dobrzyńska, Ośrodek Promocji i Wdrażania 
 • Podsumowanie działań związanych z upowszechnianiem tematyki Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy 2020 – D. Pięta, Ośrodek Promocji i Wrażania  
 • Potrzeby informacyjne dzieci i młodzieży dotyczące bezpiecznych zachowań w szkole i w czasie wolnym (wyniki badań) - M. Olszowy, Ośrodek Promocji i Wdrażania