Działalność Forum Liderów w 2019 r.

  WRĘCZENIE KART LIDERÓW BEZPIECZNEJ PRACY

W tym roku Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy już po raz 21. wyróżnił firmy i instytucje prowadzące szczególnie aktywnie skuteczne działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka. Tegoroczna gala wręczenia prestiżowych Zielonych, Srebrnych i Złotych Kart Liderów Bezpiecznej Pracy odbyła się 14 listopada 2019 r. w Warszawie podczas XXII dorocznej Konferencji Forum Liderów Bezpiecznej Pracy.


W gronie Liderów Bezpiecznej Pracy najwyższe uznanie należy się członkom wyróżnionym Złotymi Kartami Liderów Bezpiecznej Pracy. W tym roku Złote Karty otrzymali: 3 Regionalna Baza Logistyczna Kraków – Rejonowe Warsztaty Techniczne w Żurawicy, Avon Operations Polska Sp. z o.o., Cement Ożarów S.A., Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A., ENEA Elektrownia Połaniec S.A., GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., Grupa Kapitałowa Polimex-Mostostal, Huta Bankowa Sp. z o.o., Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane IPB Sp. z o.o., Mostostal Warszawa S.A., PGE GiEK S.A. – Oddział Elektrownia Bełchatów, Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. oraz Samodzielny Publiczny ZOZ – Zespół Zakładów w Makowie Mazowieckim.


Laureaci Złotych Kart Liderów Bezpiecznej Pracy oraz przedstawiciele Dyrekcji CIOP-PIB (fot. Nel Gwiazdowska)


Podczas tegorocznej uroczystości Srebrne Karty Lidera Bezpiecznej Pracy odebrali: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. oraz Trakcja PRKiI S.A.

 


Laureaci Srebrnych Kart Liderów Bezpiecznej Pracy oraz przedstawiciele Dyrekcji CIOP-PIB (fot. Nel Gwiazdowska)


Wśród laureatów Zielonych Kart Liderów Bezpiecznej Pracy znaleźli się: Faraone Poland Sp. z o.o., Jabil Poland Sp. z o.o., Kimball Electronics Poland Sp. z o.o., Kongsberg Maritime CM Sp. z o.o., Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu, ORLEN Laboratorium S.A., Orlen Upstream Sp. z o.o., PGE Dystrybucja S.A., Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. oraz Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.

 

Laureaci Zielonych Kart Liderów Bezpiecznej Pracy oraz przedstawiciele Dyrekcji CIOP-PIB (fot. Nel Gwiazdowska)


Podobnie jak w latach ubiegłych podczas gali wręczono nie tylko Karty, ale również nominacje dla nowych członków Forum Liderów, wśród których znaleźli się: 34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie, Gas Storage Poland Sp. z o.o., Grupa Lotos S.A., Meralliance Poland Sp. z o.o., Mondelez International RDQ Sp. z o.o., SEKA S.A., Thai Union Group, Veolia Energia Poznań S.A. oraz Zakłady Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A.

 

Nowi członkowie Forum Liderów Bezpiecznej Pracy oraz przedstawiciele Dyrekcji CIOP-PIB (fot. Nel Gwiazdowska)

  XXII Konferencja Forum Liderów Bezpiecznej Pracy pt. "Praca w przyszłości" (14-15.11.2019 r., Warszawa)

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Forum Liderów Bezpiecznej Pracy do udziału w XXII Konferencji Forum Liderów Bezpiecznej Pracy pt. „Praca w przyszłości”, która odbędzie się w dniach 14-15.11.2019 r. w Warszawie.

 

Tym razem zapraszamy do siedziby Instytutu w Warszawie. Odpowiadając na liczne prośby i sugestie z Państwa strony postanowiliśmy zorganizować pierwszy dzień konferencji  w naszych skromnych naukowych progach, co pozwoli na zaprezentowanie Państwu laboratoriów badawczych Instytutu, nazwanych TECH-SAFE-BIO. Mamy nadzieję, że zapoznanie się z ich działalnością będzie dla Państwa nie tylko ciekawym doświadczeniem, ale także inspiracją do projektowania dalszych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy w reprezentowanych przez Państwa przedsiębiorstwach.

W pierwszym dniu konferencji (czwartek, 14.11.2019 r.) poza wizytą w laboratoriach zaplanowaliśmy m.in. wystąpienia ekspertów na temat kierunków zmian w przedsiębiorstwach, szczególnie w zakresie nowych technologii i sposobów organizacji pracy oraz wpływu tych zmian na środowisko pracy oraz na bezpieczeństwo i zdrowie człowieka.

Będziemy także chcieli zaprosić Państwa do otwartej dyskusji na temat wpływu zarówno tych już obserwowanych, jak i tych dopiero przewidywanych zmian (w przedsiębiorstwach) na funkcjonowanie służby bhp, na planowane przez Państwa działania oraz politykę bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracowników w przedsiębiorstwach. W dwóch obszarach („Człowiek” i „Technologia” ) poszukamy dobrych praktyk i ciekawych pomysłów na stawienie czoła wyzwaniom przyszłości.

Na zakończenie tego dnia zapraszamy na uroczystość wręczenia nominacji dla nowych członków FL oraz Kart Liderów, a także na uroczystą kolację. W trosce o najwyższą jakość spotkania oraz odpowiednią oprawę tej uroczystości przygotowujemy ją w Hotelu Airport Okęcie**** w Warszawie (ok. 7 km od Instytutu).
W drugim dniu konferencji (piątek, 15.11.2019 r.) serdecznie zapraszamy na wizytę techniczną u tegorocznego partnera konferencji, czyli PGNiG Termika S.A. (członek Forum Liderów Bezpiecznej Pracy od 2018 r.), a dokładnie do należącej do spółki Elektrociepłowni Siekierki (największą elektrociepłownią w Polsce i drugą co do wielkości w Europie).

Program konferencji

 

  Spotkanie robocze członków Forum Liderów Bezpiecznej Pracy dotyczące bezpieczeństwa stosowanie substancji chemicznych w przedsiębiorstwach

 

W ramach działalności Forum Liderów Bezpiecznej Pracy organizujemy spotkanie robocze dotyczące bezpieczeństwa stosowanie substancji chemicznych w przedsiębiorstwach. Gospodarzem spotkania jest firma Lumileds Poland S.A., wyróżniona Złotą Kartą Lidera Bezpiecznej Pracy.

 

Spotkanie odbędzie się w dniu 14 czerwca 2019 r. w siedzibie firmy Lumileds Poland S.A. w Pabianicach.

Program spotkania - pdf.

 

Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać mailowo na adres: agasz@ciop.pl.

Liczba miejsc ograniczona, wiec decyduje kolejność zgłoszeń.

 

  Mobilne stanowisko do wizualizacji pola akustycznego źródeł hałasu z wykorzystaniem bezpośredniego pomiaru prędkości akustycznej w polu bliskim

 

Zapraszamy wszystkich członków Forum Liderów Bezpiecznej Pracy do udziału w projekcie pn. „Mobilne stanowisko do wizualizacji pola akustycznego źródeł hałasu z wykorzystaniem bezpośredniego pomiaru prędkości akustycznej w polu bliskim”, realizowanym przez CIOP-PIB w ramach IV etapu programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” dofinansowanego w latach 2017-2019 przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Celem projektu jest opracowanie mobilnego stanowiska badawczego do wizualizacji emisji hałasu maszyn i urządzeń oraz przegród akustycznych. W ramach projektu opracowano procedurę wykonywania badań emisji hałasu pod kątem identyfikacji jego źródeł.

 

Do współpracy w realizacji projektu poszukujemy partnerów z przemysłu, u których możliwe będzie przeprowadzenie badań emisji hałasu maszyn za pomocą mobilnego stanowiska badawczego (zgodnie z opracowaną procedurą). W ramach projektu planujemy przebadać 8 obiektów (maszyn) w kilku przedsiębiorstwach.

 

W ramach projektu badanie będzie przeprowadzone nieodpłatnie. Partnerom przemysłowym, którzy umożliwią przeprowadzenie badań przekażemy raporty z badań, zawierające m. in. wizualizacje pola akustycznego wokół badanej maszyny.

Ze względu na właściwości aparatury pomiarowej, badania nie mogą być prowadzone w strefach zagrożenia wybuchem, w strefach o nadmiernym zapyleniu oraz dużym przepływie powietrza w obszarze pomiarowym. Ostateczna decyzja o możliwości realizacji badań zostanie podjęta podczas naszej wizyty.

 

Szczegóły dotyczące badania - pdf

 

Kontakt merytoryczny w sprawie projektu:

mgr inż. Grzegorz Szczepański, tel. 22 623 36 72, e-mail: grszc@ciop.pl.

 

    Prezentacje dobrych praktyk z zakresu ograniczenia hałasu i wibracji w środowisku pracy

 

Wspierając współpracę nauki i przemysłu oraz włączając się w nurt działań zmierzających do szerokiego wykorzystywania wyników prac badawczych dla poprawy bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach zapraszamy wszystkich członków Forum Liderów Bezpiecznej Pracy do udziału i wygłoszenia referatu podczas Międzynarodowej Konferencji Zwalczania Hałasu noise control’19.

 

Konferencja odbędzie się w dniach 26-29 maja2019 r. w Zamku Biskupim w Janowie Podlaskim. Jest adresowana do osób zajmujących się zagadnieniami ograniczania hałasu i drgań mechanicznych w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy, doradztwie technicznym, szkoleniach oraz badaniach i pracach rozwojowych. W tym roku spodziewane jest uczestnictwo w konferencji ok. 150 specjalistów z Polski i zagranicy, zajmujących się zagadnieniami ograniczania wpływu hałasu i drgań na człowieka i środowisko, którzy wygłoszą ok. 80 referatów. Konferencji będzie towarzyszyła wystawa, na której zostaną zaprezentowane innowacyjne urządzenia oraz środki ochrony indywidualnej i zbiorowej, stanowiące ochronę przez hałasem i drganiami, w tym: materiały, wyroby i ustroje dźwiękochłonne, aparatura pomiarowa i oprogramowanie komputerowe, tłumiki oraz elementy i obudowy dźwiękoizolacyjne. 

 

W programie konferencji zaplanowaliśmy dedykowaną sesję specjalną pt. „Ograniczanie hałasu, w tym środowiskowego oraz drgań mechanicznych. Dobre praktyki z przedsiębiorstw”. Sesja ta została zaplanowana na drugi dzień konferencji, tj. 27 maja 2019 r. W sesji zaplanowane są wystąpienia przedstawicieli wybranych przedsiębiorstw.

 

Szczegółowe informacje na temat programu konferencji znajdują się na stronie www.ciop.pl/noise_19.

 

Dodatkowe informacje:

Agnieszka Szczygielska (22 623 36 86, agnieszka.szczygielska@ciop.pl).

 

   Badania pod kątem oceny narażenia na nanoobiekty i ich aglomeraty i agregaty (NOAA) emitowane w różnych procesach technologicznych

 

Zapraszamy wszystkich członków Forum Liderów Bezpiecznej Pracy do udziału w badaniach pod kątem oceny narażenia na nanoobiekty i ich aglomeraty i agregaty (NOAA) emitowane w różnych procesach technologicznych.

 

Badania prowadzimy w ramach projektu badawczego CIOP-PIB oraz europejskiej grupy PEROSH (sieci instytutów zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy w krajach Unii Europejskiej). Celem badań jest zebranie danych do europejskiej bazy NECID (Nano Exposure Contextual Information Database https://necid.ifa.dguv.de/). Jesteśmy zainteresowani procesami, w których nanomateriały są produkowane, przetwarzane lub wykorzystywane, a także procesami mogącymi przypadkowo emitować nanoobiekty.Pragniemy przeprowadzić w przedsiębiorstwach badania na stanowiskach, gdzie są stosowane lub produkowane nanomateriały.

 

Po analizie danych wyniki badań mogą zostać przedstawione w formie raportu. Wyniki mogą posłużyć zarówno do oceny narażenia jak i doboru odpowiednich środków ochrony indywidualnej i zbiorowej. Prowadzenie pomiarów w czasie rzeczywistym pozwala także na ocenę bezpieczeństwa poszczególnych czynności, a nawet na znalezienie ewentualnych rozszczelnień w instalacji.

 

Badania są prowadzone w ramach IV etapu programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, finansowanego w latach 2017-2019 w zakresie zadań służb państwowych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Badania NOAA na stanowiskach pracy prowadzone przez CIOP-PIB są bezpłatne, nie stanowią żadnej formy kontroli ani inspekcji, a ich zastosowanie jest czysto naukowe.

 

Kontakt merytoryczny w sprawie projektu:

dr Przemysław Oberbek, ober@ciop.pl, (22) 623-32-67