XIV Konferencja Forum Liderow Bezpiecznej Pracy - 2011

XIV Konferencja Forum Liderów Bezpiecznej Pracy - 2011


"
Komunikacja na rzecz bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie
14-15 listopada 2011 r., Katowice

W dniach 14-15 listopada 2011 r., w Hotelu Diament Park w Katowicach odbyła się konferencja pt.: "Komunikacja na rzecz bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie". Konferencja była jednym z elementów tegorocznej kampanii społecznej „Bezpieczne miejsce pracy” i została zorganizowana przez Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy.

W konferencji wzięło udział 84 pracowników i pracodawców z całego kraju reprezentujących przedsiębiorstwa należące do Forum Liderów Bezpiecznej Pracy. Konferencji towarzyszyło też spotkanie Krajowej Sieci Partnerów. Tematem wiodącym konferencji była poprawa metod komunikacji na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy.

 

 

Pierwsza sesja konferencji pt.: „Komunikacja na rzecz bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie” obejmowała zarówno część wykładową, jak i warsztaty w grupach. Przedstawiono 3 referaty z tego zakresu tematycznego. Omówiono budowanie strategii komunikacyjnej w firmie (z uwzględnieniem roli i wsparciem HR w kształtowaniu bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie), szkolenia z zakresu BHP jako formę komunikacji z pracownikami oraz przykłady nowoczesnych narzędzi usprawniających komunikację na rzecz bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie.

 

W części warsztatowej uczestnicy konferencji pracowali w 4 grupach nad:
1/ budowaniem strategii komunikacyjnej w firmie,
2/ poprawą procesów komunikacyjnych w sytuacjach: zdarzeń wypadkowych, awarii, zarządzania kryzysowego, zarządzania zmianą,
3/ podnoszeniem atrakcyjności szkoleń z zakresu BHP,  
4/ poprawą komunikacji przedsiębiorstwie w kontekście oceny ryzyka zawodowego.
Wykłady i warsztaty zostały poprowadzone przez partnerów kampanii społecznej  Fundację "Edukacja bez granic" oraz firmę "Team Prevent".

 

Konferencji towarzyszyła także wystawa najnowszych rozwiązań z zakresu środków ochrony indywidualnej,  przygotowana przez jednego z partnerów kampanii, firmę Eurosoft Sp. z o.o. Iturri Group.

 

Na zakończenie pierwszego dnia konferencji odbyła się uroczystość wręczenia Kart Liderów Bezpiecznej Pracy, przyznanych podczas posiedzenia Komisji Wyboru Liderów, które odbyło się w CIOP-PIB w dniu 28 października 2011 r. Zielone, Srebrne i Złote Karty odebrali przedstawiciele 13 przedsiębiorstw należących do Forum Liderów Bezpiecznej Pracy.

 

 

 

Fot. (od lewej): A. Szczygielska, CIOP-PIB; J. Kasyan, 4 Okręgowe Warsztaty Techniczne w Żurawicy (Złota Karta Lidera); P. Trzeciński, Mostostal warszawa S.A. (Srebrna Karta Lidera); Z. Gawliński, Lot Catering Sp. z o.o. (Srebrna Karta Lidera); A. Białek, Pilkington Automotive Poland Sp. z o.o. (Zielona Karta Lidera); J. Walczuk, ABB Sp. z o.o. (Zielona Karta Lidera); W.M. Zawieska, CIOP-PIB

 

 

Fot. (od lewej): G. Bednarczyk, Samodzielny Publiczny ZOZ w Mazowie Maz. (Złota Karta Lidera); S. Gawiński, Kraft Foods Polska Confectionery Production Sp. z o.o. (Złota Karta Lidera); K. Knapczyk, Fiat Auto Poland S.A. (Złota Karta Lidera); J. Śliwa, Centralna stacja Ratownictwa Górniczego S.A.

 

(Złota Karta Lidera); T. Jóźwicki, Polimex-Mostostal S.A. (Srebrna Karta Lidera); A. Ciulak, PSI Spółdzielczy Producent Sprężyn (Zielona Karta Lidera); J. Prasałek, GDF SUEZ Energia Polska S.A. (Złota Karta Lidera); W. Chybiński, PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów (Złota Karta Lidera); W.M. Zawieska, CIOP-PIB

 

W drugim dniu konferencji we współpracy z Fiat Auto Poland S.A., członkiem Forum Liderów nagrodzonym Złotą Kartą Liderów Bezpiecznej Pracy, przygotowano wizytę techniczną w zakładzie. Po prezentacji firmy przeprowadzonej przez kierownika dziełu BHP uczestnicy konferencji odwiedzili działy lakierni, spawalni i montażu. Fiat Auto Poland S.A. w Tychach należy do prestiżowego grona przedsiębiorstw „World Class Manufacturing”, tj. posiadających i stosujących najlepsze i najskuteczniejsze metody zarządzania systemem produkcyjnym w skali światowej. Jest to efekt długiego procesu udoskonalania, trwającego od czasu włączenia zakładu w strukturę Fiat Auto. Zakład w Tychach był m.in. pierwszym z grupy Fiat Auto, w którym od połowy lat 90. wdrożono normy ISO 9001 (dotyczące standardów zarządzania jakością) i ISO 14001 (dotyczące standardów zarządzania środowiskowego). Rozwiązania przyjęte w tyskim zakładzie stały się później wzorem dla rozwiązań wdrażanych w innych fabrykach grupy. Wdrożono w nim również system produkcji, który przyczynia się do tego, że samochody opuszczające taśmę produkcyjną mają niski wskaźnik wykrytych wad produkcyjnych oraz wad występujących w kolejnych latach eksploatacji.

 

 

Uczestnicy konferencji Forum Liderów wzięli udział w ankietowej ocenie konferencji (przykładowa ankieta w załączeniu). Na jej podstawie można przyjąć, że wiedza przekazana podczas konferencji może przyczynić się do poprawy warunków pracy ponad 28 tys. pracowników przedsiębiorstw reprezentowanych na konferencji.


- ściągnij program konferencji ...
- ściągnij szczegółowy program warsztatów ...

Konferencja została zorganizowana w ramach realizacji II etapu programu wieloletniego pn. “Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, finansowanego w latach 2011-2013 w zakresie zadań służb państwowych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy.