XVII Konferencja Forum Liderów Bezpiecznej Pracy - 2014

 

XVII Konferencja Forum Liderów Bezpiecznej Pracy pt.: „Komunikacja i behawioralne metody poprawy bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie”

22-23 października 2014, Piła

W dniach 22-23 października 2014 r. w Pile odbyła się XVII Konferencja Liderów Bezpiecznej Pracy. Konferencja została zorganizowana w ramach kampanii społecznej 2014 pn. „Dobra komunikacja elementem bezpiecznej pracy”, koordynowanej przez CIOP-PIB, a jej tematem była komunikacja i behawioralne metody bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie.

W konferencji uczestniczyło 101 osób - przedstawicieli przedsiębiorstw należących do Forum Liderów.


Program konferencji składał się z 3 części:

 1. referatów plenarnych (na forum ogólnym)
 2. warsztatów w grupach
 3. wizyty technicznej i prezentacji dobrych praktyk bhp - nowych członków Forum Liderów (w pierwszej części konferencji) oraz współorganizatora konferencji, obecnego członka Forum – Philips Lighting Poland S.A. (w drugim dniu konferencji)


W pierwszej części konferencji przedstawiono 3 referaty plenarne, przygotowane na podstawie obecnych projektów i zadań CIOP-PIB:

 • Behawioralne metody poprawy bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie - mgr Agnieszka Szczygielska, CIOP-PIB
 • Zastosowanie koncepcji adaptacyjności (resilience) w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy - dr Małgorzata Pęciłło, CIOP-PIB
 • Jak wdrażać innowacyjne metody komunikowania się w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach - dr inż. Zofia Pawłowska, CIOP-PIB

Ponadto pani Dorota Bielińska, reprezentująca firmę Persona przeprowadziła warsztaty dotyczące metod komunikowania treści z zakresu bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach.

 

W drugiej części konferencji, podczas warsztatów w grupach, uczestnicy konferencji pracowali zarówno nad tematyką bezpieczeństwa behawioralnego, jak i komunikacji tematyki bezpieczeństwa pracy. Podczas wspólnej pracy poszukiwali odpowiedzi na pytania postawione prze organizatorów konferencji, tj.:

 1. Jaki element podejścia behawioralnego sprawiał największy problem? Jak sobie z nim poradzili? 
 2. Jaki model obserwacji stosują (wszyscy pracownicy czy tylko wybrani obserwatorzy) i co wynika z takiego wyboru?
 3. Czy częściej stosują kary za niebezpieczne czy nagrody za bezpieczne zachowania? Jakie uzyskują efekty?
 4. Jaki model komunikacji tematyki bezpieczeństwa pracy preferują - nowoczesny czy klasyczny? Jakie działania lepiej się sprawdzają?
 5. Jakie komunikaty stosują częściej – pozytywne czy negatywne ?

 

Efektem prac w grupach (czterech) były wnioski przedstawione w trakcie podsumowania części roboczej pierwszego dnia konferencji. Jak zauważali liderzy, jednym z najważniejszych elementów zarządzania bezpieczeństwem w ich firmach jest po pierwsze monitorowanie pracowników wykonujących powierzone im zadania, ale również utrzymywanie z nimi dialogu na ten temat, czyli informowanie zarówno o tym, co robią dobrze (i chwalenie ich za to), jak i o tym, co robią źle (i wspólne znajdowanie rozwiązań dla konkretnego problemu).

 

Na zakończenie części wykładowo-warsztatowej przedstawiono zasady projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach (dr hab. inż. Wiktor Marek Zawieska, Z-ca dyrektora ds. Techniki  i Wdrożeń CIOP-PIB).

Konferencja została zorganizowana we współpracy z Philips Lighting Poland S.A., które to przedsiębiorstwo przygotowało wizytę techniczną dla uczestników konferencji połączoną z obserwacją zachowań na wybranych stanowiskach pracy.

 

 Fot. Philips Lighting Poland S.A.

 

Uroczystość wręczenia Kart Liderów Bezpiecznej Pracy

 

Po całym dniu pracy – zarówno w odniesieniu do referatów, jak i w grupach, nadszedł czas wieczornej uroczystości wręczenia nominacji dla nowych członków Forum, jak i odznaczeń dla przedsiębiorstw, które poczyniły w ubiegłym roku postępy w obniżaniu poziomu ryzyka zawodowego, a więc m.in. liczby wypadków.

W tym roku już po raz 16 Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy wyróżnił firmy i instytucje prowadzące szczególnie aktywne i skuteczne działania w obszarze bezpieczeństwa pracy.

 

W tym roku kartami Liderów Bezpiecznej Pracy odznaczonych zostało 25 przedsiębiorstw, z czego 9 otrzymało kartę zieloną, 5 – srebrną, a aż 11 – złotą. Przyjęto także 6 nowych członków Forum Liderów Bezpiecznej Pracy.

 

Fot:  Laureaci Złotych Kart Liderów Bezpiecznej Pracy – przedstawiciele: DB Schenker Sp. z o.o., FIAT AUTO POLAND S.A.,
Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" Spółka Akcyjna, Grupa Azoty S.A., Grupa Azoty Zakłady Chemiczne POLICE S.A.,
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Łódź Sp. z o.o., Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.,
Zakłady Górniczo-Metalowe ZĘBIEC w Zębcu S.A.
oraz przedstawiciele CIOP-PIB