XVIII Konferencja Forum Liderów Bezpiecznej Pracy - 2015

 

XVIII KONFERENCJI FORUM LIDERÓW BEZPIECZNEJ PRACY
pt. „Nowe wyzwania i koncepcje w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy”
13-14 października 2015 r., Puławy

 

XVIII Konferencja Forum Liderów Bezpiecznej Pracy

 

W dniach 13-14 października 2015 r. w Puławach odbyła się XVIII Konferencja Forum Liderów Bezpiecznej Pracy pt.: „Nowe wyzwania i koncepcje w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy”. Tegoroczna konferencja była poświęcona nowym wyzwaniom i koncepcjom w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy.

 

 

Program konferencji składał się z:

  1. Wykładów:

-      “Europejskie badanie przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń – ESENER-2” (Małgorzata Milczarek, Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, Bilbao, Hiszpania)

-      „Ocena zdolności do pracy kluczem do rozwoju i bezpieczeństwa” (Joanna Bugajska,Kierownik Zakładu Ergonomii CIOP-PIB)

-      „Wizja ZERO ACCIDENTS - przedstawienie wyników badań przeprowadzonych w przedsiębiorstwach w Polsce oraz w innych krajach Unii Europejskiej” (Anna Skład, Zakład Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy CIOP-PIB)

-      „Zastosowanie koncepcji adaptacyjności (resilience) w zarządzaniu bhp” (Małgorzata Pęciłło, Zakład Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy CIOP-PIB)

  1. Prezentacji członków Forum Liderów - doświadczeń przedsiębiorstw realizujących Wizję ZERO ACCIDENTS:

-      Lumileds Poland S.A.(Elżbieta Kutyba, kierownik działu bhp Lumileds Poland S.A.),

-      Cemex Polska Sp. z o.o. (Tomasz Skibiński, Dyrektor ds. bhp Cemex Polska S.A.)

-      Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. (Paweł Mońka, Dyrektor ds. bhp i p.poż. GAZ-SYSTEM S.A.)

  1. Warsztatów w grupach - z zakresu stosowania koncepcji adaptacyjności w zarządzaniu bhp
  2. Uroczystości wręczenia Kart Liderów.

 

   
   

 

Podczas uroczystej gali, zorganizowanej na zakończenie pierwszego dnia konferencji zostały wręczone Karty Liderów Bezpiecznej Pracy. Wręczono 25 Kart dla obecnych członków Forum Liderów oraz  4 nominacje dla nowych członków Forum.

 

 

 

Fot (od lewej) - nowi członkowie Forum Liderów Bezpiecznej Pracy (Paweł Wolny, JABIL CIRCUIT Poland Sp. z o.o.; Piotr Herian, ISS Facility Services Sp. z o.o.; Edyta Mikołajczyk-Łosiak, ENVO Sp. z o.o.; Wojciech Szrajber, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika w Łodzi) oraz  Artur Kopeć, Członek Zarządu GRUPA AZOTY  S.A., Danuta Koradecka, Dyrektor CIOP-PIB i Zenon Pokojski, Wiceprezes Zarządu, GRUPA AZOTY S.A. Zakłady Azotowe Puławy

  

XVIII Konferencja Forum Liderów Bezpiecznej Pracy została zorganizowana we współpracy z Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A., wyróżnione Złotą Kartą Lidera Bezpiecznej Pracy. Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. to polska grupa chemiczna z siedzibą w Puławach, specjalizująca się w wielko tonażowej produkcji nawozów azotowych. Jest jednym z największych na świecie producentów melaminy i największym polskim przedsiębiorstwem w branży wielkiej syntezy chemicznej. Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. jest członkiem Forum Liderów Bezpiecznej Pracy i została wyróżniona Złotą Kartą Lidera.

 

W drugim dniu konferencji uczestnicy konferencji członkowie Forum Liderów wzięli udział w wizycie technicznej w Zakładach Azotowych "Puławy" S.A.

 

   

 

Konferencji towarzyszyłatakżewystawa produktów i rozwiązań służących poprawie bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach:

-      3M

-      Akala Faraone Sp. z o.o.

-      ITURRI Poland Sp. z o.o.

-      LYRECO Polska S.A.

-      MAPA SPONTEX POLSKA Sp. z o.o.

-      PW Krystian Sp z o.o.

-      SUNDOOR sp. z o.o. sp. k.

 

Doroczna ocena członków Forum Liderów Bezpiecznej Pracy

 

W dniu 16 września 2015 r. w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy-Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie Komisja Wyboru Liderów Bezpiecznej Pracy dokonała ocenili Wniosków przesłanych do CIOP-PIB w przez członków Forum Liderów Bezpiecznej Pracy.

 

Ocenie poddano 29 Wniosków złożonych przez przedsiębiorstwa należące do Forum Liderów Bezpiecznej Pracy, w tym 4 Wnioski złożone przez przedsiębiorstwa aplikujące do Forum Liderów Bezpiecznej Pracy.

 

Po analizie złożonych Wniosków członkowie Komisji Wyboru Liderów Bezpiecznej Pracy podjęli decyzję o przyznaniu:

 

4 nominacji dla nowych członków Forum Liderów Bezpiecznej Pracy dla:

 1.

ENVO Sp. z o.o.

2.

ISS Facility Services Sp. z o.o.

3.

JABIL CIRCUIT Poland Sp. z o.o.

4.

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Mikołaja Kopernika z Łodzi

 

4 Zielonych Kart Liderów Bezpiecznej Pracy na lata 2016-1017 dla:

1.

LYRECO POLSKA S.A. z Komorowa

2.

NIDEC MOTORS & ACTUATORS (POLAND) Sp. z o.o. z Niepołomic

3.

PSI Spółdzielczego Producenta Sprężyn z Siedlec

4.

Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie

 

7 Srebrnych Kart Liderów Bezpieczne Pracy na lata 2016-2017

1.

CEMEX Polska Sp. z o.o. z Warszawy

2.

Gdańska Stocznia "Remontowa" im. J. Piłsudskiego S.A. z Gdańska

3.

Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal S.A. z Warszawy

4.

Philips Lighting Poland Sp. z o.o. z Piły

5.

PKP Energetyka S.A. z Warszawy

6.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z Warszawy

7.

Związku Rzemiosła Polskiego z Warszawy

 

14 Złotych Kart Liderów Bezpieczne Pracy na lata 2016-2017 dla:

1.

Avon Operations Polska Sp. z o.o.

2.

Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. z Bytomia

3.

DO & CO Poland Sp. z o. o. z Warszawy

4.

GDF SUEZ Energia Polska S.A. z Połańca

5.

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. z Poznania

6.

Grupa Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn Spółka Akcyjna

7.

Iławskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego IPB Sp. z o.o. z Iławy

8.

Jednostki Wojskowej 4228 Kraków – Rejonowych Warsztatów Technicznych

9.

Lumileds Poland S.A. z Pabianic

10.

Mostostal Warszawa S.A. z Warszawy

11.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Oddziału Elektrownia Bełchatów

12.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddziału Zespół Elektrowni Dolna Odra

13.

Polskiego Koncernu Naftowy ORLEN S.A.

14.

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Zespół Zakładów

 

Forum Liderów Bezpiecznej Pracy funkcjonuje przy Centralnym Instytucie Ochrony Pracy-Państwowym Instytucie Badawczym od 1998 roku. Obecnie do grona Liderów Bezpiecznej Pracy należą 123 przedsiębiorstwa i instytucje, które mogą być stawiane za wzór do naśladowania dla innych przedsiębiorstw w kwestiach związanych z poziomem bezpieczeństwa pracy oraz szeroko rozumianą kulturą bezpiecznej pracy. Spośród członków Forum 46 przedsiębiorstw i instytucji zostało wyróżnionych prestiżowymi Kartami Liderów Bezpiecznej Pracy: 10 - Zielonymi Kartami Lidera Bezpiecznej Pracy, kolejnych 10 - Kartami Srebrnymi, natomiast 26 – wyróżnieniem najwyższym, czyli Złotymi Kartami Liderów Bezpiecznej Pracy.