XIX Konferencja Forum Liderów Bezpiecznej Pracy

 

W dniach 19-20 października 2016 r. w Międzyzdrojach odbyła się XIX Konferencja Forum Liderów Bezpiecznej Pracy pt.: „Doskonalenie zarządzania bhp i behawioralne metody poprawy bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach”. Konferencja została zorganizowana przez CIOP-PIB w ramach działań wspierających rozwój Forum Liderów Bezpiecznej Pracy oraz realizacji zadań służb państwowych III etapu programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”.

 

 

 

Program konferencji składał się z 3 części:
Część 1 – Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy – nowe spojrzenie
Część 2 – Behawioralne metody poprawy bezpieczeństwa pracy
Część 3 – Wsparcie od nauki dla  przemysłu w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

 

Szczegółowy program konferencji  

 

 W części 1 zostały przedstawione nowe wyzwania i problemy w zakresie zarządzania bhp, integrowanie zarządzania wiekiem z zarządzaniem bezpieczeństwem i higiena pracy, rola czynników organizacyjnych w kształtowaniu zachowań i postaw wobec zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia u pracowników w różnym wieku, wybrane aspekty organizacji stanowisk pracy wyposażonych w maszyny ręczne oraz równowaga praca – życie oraz jej związki ze zdrowiem, dbałością o zdrowie oraz zdolnością do pracy.

 

 

 

 W części 2 zostało zaprezentowany doświadczenia członków Forum Liderów z zakresu behawioralnych metod poprawy bezpieczeństwa pracy. W programie wystąpili  zaprezentowali przedstawiciele:

  1. Lumileds Poland S.A. - Elżbieta Kutyba
  2. Grupa Azoty. Zakłady Azotowe Puławy S.A. - Tomasz Ogrodnik
  3. Gdańska Stocznia „Remontowa” S.A. - Krzysztof Filip
  4. Grupa Ożarów S.A. - Piotr Pucuła
  5. Dell Products (Poland) Sp. z.o.o. - Joanna Kolendo

 

 

Uzupełnieniem wykładów były warsztaty w grupach dla uczestników konferencji z zakresu:

  1. elektronicznych i klasycznych metod komunikowania się w systemach zarządzania bhp
  2. uwzględniania wieku i stażu w programach modyfikacji zachowań niebezpiecznych
  3. równoważenia praca i życia zawodowego.

 

 

Wyniki pracy w grupach zostały zaprezentowane na forum i omówione przez przedstawicieli każdej z grup.

 

 

 

 W 3 części konferencji pt. Wsparcie od nauki dla przemysłu w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy” przedstawiono podsumowanie wyników programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, metody budowanie modelu systemowej współpracy nauki z biznesem (S2B) w zakresie poprawy warunków pracy oraz szczegóły wizyty technicznej na terenie terminala LNG w Świnoujściu.

 

 

Konferencji towarzyszyła uroczystość wręczenia Kart Liderów Bezpiecznej Pracy, która odbyła się na zakończenie pierwszego dnia konferencji, w dniu 19 października 2016 r.

 

 

Tegoroczna konferencja została zorganizowana we współpracy z Operatorem Gazociągów przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (wyróżnionym Złotą Kartą Lidera Bezpiecznej Pracy), w  związku czym w drugim dniu konferencji (20 października 2016 r.) zorganizowano wizytę techniczną na terenie Terminala LNG w Świnoujściu.

 

 

Więcej zdjęć z konferencji … https://goo.gl/photos/A4S9JS1DKJ66raY26