Działalność Forum Liderów w 2015 r.

 

 Dzień BHP w Browarze w Elblągu

W dniu 16 listopada 2015 r. w Browarze w Elblągu, należącym do Grupy Żywiec S.A., zorganizowano Dzień BHP. Program Dnia BHP obejmował część konferencyjną oraz aktywności towarzyszące.

W konferencja pt. „Podziel się bezpieczeństwem” uczestniczyli pracownicy Browaru oraz zaproszenie goście.

 

 
 
 Więcej informacji …

 

 

 Mistrzostwa udzielania pierwszej pomocy dla branży gazowej i naftowej

W dniach 20-23 października 2015 r. Spółka GAZ-SYSTEM S.A. zorganizowała Mistrzostwa udzielania pierwszej pomocy dla branży gazowej i naftowej.

To pierwsze tego typu wydarzenie w branży, którego celem było przeciwdziałanie wypadkom przy pracy poprzez upowszechnianie wśród pracowników i wykonawców zasad bezpieczeństwa. W ramach wydarzenia promowano prawidłowe postawy i aktywne zachowania pracowników w sytuacjach zagrożenia życia czy zdrowia. Spotkanie było również okazją do integracji środowiska i wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w obszarze bezpieczeństwa pracy. Inicjatywa była skierowana do firm z branży gazowej i naftowej, w tym należących do Grupy roboczej ds. przemysłu naftowego i gazowego działającej przy Państwowej Inspekcji Pracy oraz podwykonawców realizujących prace gazoniebezpieczne i niebezpieczne na rzecz Spółki.

Pięćdziesięcioro pracowników reprezentujących 10 firm z branży gazowej i naftowej aktywnie uczestniczyło w warsztatach z zakresu udzielania pierwszej pomocy prowadzonych przez doświadczonych ratowników medycznych. Podczas szkolenia pracownicy mieli okazję zdobyć wiedzę i umiejętności postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia osób poszkodowanych. Głównym elementem programu Mistrzostw były konkurencje medyczne, czyli specjalnie zainscenizowanie sytuacje, realne zdarzenia z jakimi pracownicy mogą spotkać się w pracy lub codziennym życiu ze zwróceniem uwagi na zagrożenia występujące w branży gazowej i naftowej.

Zwycięzcami I Mistrzostw udzielania pierwszej pomocy dla branży gazowej i naftowej zostali:

 • I Miejsce - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział Wrocław
 • II Miejsce- Polska Spółka Gazownictwa Sp .z.o.o.
 • III Miejsce - PKN Orlen S.A.Patronat honory nad wydarzeniem objęły n.w. instytucje:

 

 

 XVIII Konferencja Forum Liderów Bezpiecznej Pracy

W dniach 13-14 października 2015 r. w Puławach odbyła się XVIII Konferencja Forum Liderów Bezpiecznej Pracy pt.: „Nowe wyzwania i koncepcje w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy”. Tegoroczna konferencja była poświęcona nowym wyzwaniom i koncepcjom w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy i została zorganizowana we współpracy z Grupą Azoty Zakładami Azotowymi "Puławy" S.A. (wyróżnionymi Złotą Kartą Lidera Bezpiecznej Pracy). W drugim dniu konferencji uczestnicy konferencji wzięli udział w wizycie technicznej w Zakładach
W programie konferencji swoje doświadczenia z zakresu realizacji Wizji ZERO ACCIDENTS zaprezentowali przedstawiciele:

 1. Lumileds Poland S.A.
 2. Cemex Polska Sp. z o.o.
 3. Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.

 

więcej   

 

 

  Wyniki konkursu fotograficznego pn. „Bezpieczeństwo pracy w obiektywie”

Podczas XVIII Konferencji Forum Liderów Bezpiecznej Pracy w Puławach ogłoszono wyniki konkursu fotograficznego, dla pracowników przedsiębiorstw i instytucji należących do Forum Liderów Bezpiecznej Pracy i członków ich rodzin. Spośród 32 prac, które napłynęły do organizatorów Jury konkursu wybrało 3 nagrody główne i 3 wyróżnienia.

 

 

Regulamin konkursowy – ściągnij …

 

Więcej prac...

 

 

 Konferencja pt. „Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w przemyśle cementowym”

W dniu 30 września 2015 r. w Chełmie spółka Cemex Polska Sp. z o.o. zorganizowała konferencję pt. „Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w przemyśle cementowym”. Konferencja została zorganizowana w ramach kampanii pn. „Podziel się bezpieczeństwem. Promuj dobre praktyki bhp”.
W programie konferencji przedstawiono bezpieczeństwo i higiena pracy w CEMEX Polska Sp. z o.o., ogólnopolską kampanię społeczną „Podziel się bezpieczeństwem. Promuj dobre praktyki BHP”, zasady dofinansowanie działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, prowadzonych przez płatników składek, prezentację wyzwań oraz dobrych praktyk BHP przemysłu cementowego, problemy bhp w cementowniach, stwierdzone podczas kontroli PIP (i propozycje ich eliminacji) oraz przykłady współpracy przemysłu cementowego z instytucjami naukowymi w celu zapewnienia najwyższych standardów bhp. Omówiono wyniki programu promocji zdrowia w CEMEX Polska Sp. z o.o. przygotowanego i przeprowadzonego przez CIOP-PIB oraz wdrażanie programów obserwacji zachowań w przemyśle cementowym na przykładzie Grupy Ożarów S.A.

 

 

 

 

 Dni Bezpieczeństwa w Grupie Azoty Zakładach Azotowych S.A.

 

W dniach 17-18 września 2015 r. GRUPA AZOTY S.A. w Tarnowie po raz drugi zorganizowano „Dni Bezpieczeństwa”. Program spotkania został podzielony na dwie części: plenerową oraz konferencyjną. Hasłem przewodnim części konferencyjnej było: „TWOJE ZACHOWANIE - TWOJE BEZPIECZEŃSTWO". Tematem przewodnim konferencji były behawioralne metody poprawy bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach.

 

 

 
 

 

 

 Doroczna ocena członków Forum Liderów Bezpiecznej Pracy

W dniu 16 września 2015 r. w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy-Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie Komisja Wyboru Liderów Bezpiecznej Pracy dokonała ocenili Wniosków przesłanych do CIOP-PIB w przez członków Forum Liderów Bezpiecznej Pracy.

Ocenie poddano 29 Wniosków złożonych przez przedsiębiorstwa należące do Forum Liderów Bezpiecznej Pracy, w tym 4 Wnioski złożone przez przedsiębiorstwa aplikujące do Forum Liderów Bezpiecznej Pracy.

Po analizie złożonych Wniosków członkowie Komisji Wyboru Liderów Bezpiecznej Pracy podjęli decyzję o przyznaniu:

4 nominacji dla nowych członków Forum Liderów Bezpiecznej Pracy dla:

 1. ENVO Sp. z o.o.
 2. ISS Facility Services Sp. z o.o.
 3. JABIL CIRCUIT Poland Sp. z o.o.
 4. Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Mikołaja Kopernika z Łodzi

4 Zielonych Kart Liderów Bezpiecznej Pracy na lata 2016-1017 dla:

 1. LYRECO POLSKA S.A. z Komorowa
 2. NIDEC MOTORS & ACTUATORS (POLAND) Sp. z o.o. z Niepołomic
 3. PSI Spółdzielczego Producenta Sprężyn z Siedlec
 4. Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie

7 Srebrnych Kart Liderów Bezpieczne Pracy na lata 2016-2017

 1. CEMEX Polska Sp. z o.o. z Warszawy
 2. Gdańska Stocznia "Remontowa" im. J. Piłsudskiego S.A. z Gdańska
 3. Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal S.A. z Warszawy
 4. Philips Lighting Poland Sp. z o.o. z Piły
 5. PKP Energetyka S.A. z Warszawy
 6. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z Warszawy
 7. Związku Rzemiosła Polskiego z Warszawy

14 Złotych Kart Liderów Bezpieczne Pracy na lata 2016-2017 dla:

 1. Avon Operations Polska Sp. z o.o.
 2. Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. z Bytomia
 3. DO & CO Poland Sp. z o. o. z Warszawy
 4. GDF SUEZ Energia Polska S.A. z Połańca
 5. GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. z Poznania
 6. Grupa Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn Spółka Akcyjna
 7. Iławskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego IPB Sp. z o.o. z Iławy
 8. Jednostki Wojskowej 4228 Kraków – Rejonowych Warsztatów Technicznych
 9. Lumileds Poland S.A. z Pabianic
 10. Mostostal Warszawa S.A. z Warszawy
 11. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Oddziału Elektrownia Bełchatów
 12. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddziału Zespół Elektrowni Dolna Odra
 13. Polskiego Koncernu Naftowy ORLEN S.A.
 14. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Zespół Zakładów

Forum Liderów Bezpiecznej Pracy funkcjonuje przy Centralnym Instytucie Ochrony Pracy-Państwowym Instytucie Badawczym od 1998 roku. Obecnie do grona Liderów Bezpiecznej Pracy należą 123 przedsiębiorstwa i instytucje, które mogą być stawiane za wzór do naśladowania dla innych przedsiębiorstw w kwestiach związanych z poziomem bezpieczeństwa pracy oraz szeroko rozumianą kulturą bezpiecznej pracy. Spośród członków Forum 46 przedsiębiorstw i instytucji zostało wyróżnionych prestiżowymi Kartami Liderów Bezpiecznej Pracy: 10 - Zielonymi Kartami Lidera Bezpiecznej Pracy, kolejnych 10 - Kartami Srebrnymi, natomiast 26 – wyróżnieniem najwyższym, czyli Złotymi Kartami Liderów Bezpiecznej Pracy. 

 

 

  Zaproszenie do udziału w projekcie badawczym

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Forum Liderów Bezpiecznej Pracy do udziału w projekcie realizowanym przez CIOP-PIB i Politechnikę Łódzką dotyczącym tekstronicznych sensorów gazów i par cieczy, drukowanych na podłożach tekstylnych. W wyniku realizacji projektu powstaną modele pochłaniaczy, wyrobów odzieżowych i rękawic ochronnych z tekstronicznymi sensorami gazów nieorganicznych i par cieczy organicznych.

W ramach realizacji projektu przewidziano przeprowadzenie badań ankietowych z pracownikami na stanowiskach pracy w przemyśle chemicznym, spożywczym, i w budownictwie. Zgodnie z harmonogramem projektu badania powinny zostać przeprowadzone do końca maja 2015 r. Szczególnie ważne dla tematyki projektu będą badania prowadzone w przedsiębiorstwach chemicznych, gdzie na stanowiskach pracy stosowany jest pochłaniający sprzęt ochrony układu oddechowego w postaci półmaski lub maski kompletowanej z pochłaniaczami.

Kontakt merytoryczny w sprawie projektu: dr inż. Agnieszka Brochocka (kierownik Pracowni Sprzętu Ochrony Układu Oddechowego CIOP-PIB w Łodzi, tel. +48 426480225, fax. +48 426781915, e-mail: agbro@ciop.lodz.pl).

 

 

  Prezentacje dobrych praktyk bhp podczas konferencji pt. „Podziel się bezpieczeństwem – współpraca z podwykonawcami”

W dniu 26 maja 2015 r. w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Spale odbyła się piąta już konferencja poświęcona tematyce bezpieczeństwa pracy, organizowana wspólnie przez CIOP-PIB oraz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Konferencja została zorganizowana w ramach działalności Forum Liderów Bezpiecznej Pracy i jest elementem tegorocznej kampanii pn. "Podziel się bezpieczeństwem. Promuj dobre praktyki bhp".

Jednym z celów funkcjonowania Forum Liderów jest rozwijanie współpracy między przedsiębiorstwami i wymiana dobrych praktyk bhp, w związku z czym jednym z elementów programu konferencji były prezentacje dobrych praktyk członków Forum Liderów Bezpiecznej Pracy. Przedstawiono:

 • działania Cemex Polska S.A. na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy podwykonaców
 • zarządzanie podwykonawcami w GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A
 • bezpieczeństwo pracy podwykonawców Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Świdnik” S.A. Agusta Westland
 • współpraca z podwykonawcami w aspekcie bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej w GAZ-SYSTEM S.A.

Szczegółowe informacje na temat konferencji …

 

 

  Wdrażanie programu „PATRZ” w Grupie Ożarów S.A.

W kwietniu 2015 r. CIOP-PIB rozpoczął wdrażanie w Grupie Ożarów S.A. programu „PATRZ”, dotyczącego modyfikacji niebezpiecznych zachowań pracowników.

Autorski program został opracowany przez CIOP-PIB i w pierwszej kolejności obejmie swoimi działaniami przedstawicieli średniej i wyższej kadry kierowniczej Zakładów w Karsach oraz w Rejowcu Fabrycznym.

 

 

 

  Wizyta w CIOP-PIB przedstawicieli KGHM Polska Miedź S.A.

W dniu 2 kwietnia 2015 r. wizytę w CIOP-PIB złożyli przedstawiciele KGHM Polska Miedź S.A., Pan Andrzej Niechwiej - Dyrektor Departamentu Górnictwa oraz Pan Andrzej Katulski. Podczas spotkania odbyło uroczyste wręczenie Złotej Karty Lidera Bezpiecznej dla KGHM Polska Miedź S.A. oraz wizyta i prezentacja wyników projektów prowadzonych w Pracowni Technik Rzeczywistości Wirtualnej CIOP-PIB.

 

 

 

 

  Wizyta techniczna w Dekorglass Działdowo S.A. w Działdowie

W dniu 27 marca 2015 r. w ramach kampanii społecznej pn. „Podziel się bezpieczeństwem. Promuj dobre praktyki bhp” firma Dekorglass Działdowo S.A. zorganizowaławizytę techniczną dla pracowników służby bhp. W dwóch zakładach produkcyjnych (w Działdowie i w Komornikach) firma zajmuje się zdobieniem butelek szklanych, kosmetycznych, perfumeryjnych i alkoholowych.

W pierwszej części spotkania, podczas seminarium na terenie zakładu w Działdowie, omówiono cele i założenia kampanii, problem atmosfery wybuchowej w środowisku pracy oraz przykłady dobrych praktyk z firmy Dekorglass Działdowo S.A. z zakresu bezpieczeństwa pracy w atmosferze wybuchowej.

Podczas wizyty w Zakładzie w Komornikach zaprezentowano proces produkcyjny Zakładów, z uwzględnieniem elementów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska.

W drugiej części seminarium omówiono także wymagania dla urządzeń przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem oraz czynniki szkodliwe występujące w środowisku  pracy i związane nimi choroby zawodowe.

 

  

 

  Seminarium pt. „Nowa forma organizacji pracy w PKN Orlen S.A. a bezpieczeństwo i warunki pracy”

W dniu 3 marca 2015 r. w CIOP-PIB odbyło się seminarium pt. „Nowa forma organizacji pracy w PKN Orlen S.A. a bezpieczeństwo i warunki pracy” dla pracowników służby bhp PKN Orlen S.A.

Podczas wizyty Goście odwiedzili laboratoria badawcze Instytutu (Biomechaniki, Fizjologii i Higieny Pracy, Obciążeń Termicznych, Aerozoli, Filtracji i Wentylacji oraz Komorę Pogłosową). Zaprezentowane zostały wybrane wyniki zrealizowanych prac i omówiono możliwości współpracy.

 

 

 

Podczas seminarium przedstawiciele CIOP-PIB zaprezentowali: metody oceny wpływu psychospołecznych czynników środowiska pracy na bezpieczeństwo pracy i kondycję zdrowotną pracowników, metody oceny czynności wykonywanych na stanowisku pracy sterowniczego procesów produkcyjnych w zakresie utrzymania koncentracji uwagi oraz obciążenia umysłowego przy wykonywanych czynnościach, wpływ zmiany organizacji czasu pracy na fizjologię pracowników produkcyjnych oraz programy modyfikacji niebezpiecznych zachowań pracowników.

 

 

 

 

  Program działań prozdrowotnych dla pracowników Cemex Polska Sp. z o.o. w wieku 50+

W dniu 2 marca 2015 r. CIOP-PIB rozpoczął wdrażanie w Cemex Polska Sp. z o.o. programu działań prozdrowotnych dla pracowników w wieku 50+.

Autorski program Instytutu, opracowany na potrzeby Cemex Polska Sp. z o.o., obejmuje m.in. badania psychologiczne i fizjologiczne oraz „interwencję”, obejmującą program ćwiczeń fizycznych, szkoleń, warsztatów i monitoringu codziennej aktywności pracowników.

Realizacja programu zakończy się jesienią tego roku.

 

 

  Ruszyła kampania „Podziel się bezpieczeństwem. Promuj dobre praktyki bhp”

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Forum Liderów Bezpiecznej Pracy do udziału w tegorocznej ogólnopolskiej kampanii społecznej pn. „Podziel się bezpieczeństwem. Promuj dobre praktyki bhp”.

Celem kampanii jest przede wszystkim budowanie i rozwijanie partnerskiej współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami w obszarze bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracowników poprzez wymianę dobrych praktyk bhp. Ponadto upowszechnienie wiedzy oraz podnoszenie świadomości pracowników i pracodawców z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia człowieka w środowisku pracy.

 

 

Szczegółowe informacje na temat kampanii …

 

 

  Uroczyste podpisanie ramowego porozumienia o współpracy pomiędzy CIOP-PIB a Cemex Polska Sp. z o.o.

W dniu 27 lutego 2015 r. w siedzibie CIOP-PIB w Warszawie zostało podpisane porozumienie ramowe o współpracy pomiędzy Centralnym Instytutem Ochrony Pracy-Państwowym Instytutem Badawczym a Cemex Polska Sp. z o.o.

Obie strony zadeklarowały wolę współdziałania w zakresie przygotowywania i prowadzenia projektów badawczych i rozwojowych związanych z bezpieczeństwem pracowników Cemex Polska Sp. z o.o. (w tym udziału przedstawicieli Cemex w projektach realizowanych przez Instytut), wdrażania opracowań zmierzających do poprawy warunków pracy, w szczególności opracowań powstałych w wyniku programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, koordynowanego przez Instytut i upowszechniania wyników tego programu. Współpraca obejmować będzie także realizację kampanii informacyjnych dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia człowieka w środowisku pracy oraz podnoszenie kwalifikacji kadry Cemex Polska Sp. z o.o. i umożliwianie prowadzenia badań na stanowiskach pracy.

Ustalono, że szczegółowe zasady współpracy podczas realizacji określonych przedsięwzięć podejmowanych na podstawie niniejszego porozumienia będą regulowane w odrębnych umowach pomiędzy Stronami.

 

 

Porozumienie zostało podpisane przez Dyrektora CIOP-PIB, Panią prof. Danutę Koradecką oraz Prezesa Zarządu Cemex Polska Sp. z o.o., Pana Marcelo Catalę Espinosę.

 

 

  Wizyta Prezesa Cemex Polska Sp. z o.o. w CIOP-PIB

W dniu 27 lutego 2015 r. wizytę w CIOP-PIB w Warszawie złożył Prezes Zarządu Cemex Polska Sp. z o.o., Pan Marcelo Catala Espinosa wraz z Dyrektorem ds. bhp Cemex Polska Sp. z o.o., Panem Tomaszem Skibińskim.

Podczas wizyty Goście odwiedzili laboratoria badawcze Instytutu (Biomechaniki, Fizjologii i Higieny Pracy, Obciążeń Termicznych, Aerozoli, Filtracji i Wentylacji, Rzeczywistości Wirtualnej oraz Komorę Pogłosową). Zaprezentowane zostały wybrane wyniki zrealizowanych prac i omówiono możliwości współpracy.

 

 

 

 

Następnie, podczas seminarium, przedstawiciele Instytutu omówili: działalność CIOP-PIB na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach, innowacyjne techniki szkoleniowe wykorzystujące zaawansowane technologie informatyczne, elementy prewencji zagrożeń związanych z transportem drogowym oraz doświadczenia CIOP-PIB z zakresu wdrażania w przedsiębiorstwach programów modyfikacji zachowań niebezpiecznych.