Harmonogram działalności Forum Liderów Bezpiecznej Pracy

 

Roczny harmonogram działań dotyczących Forum Liderów Bezpiecznej Pracy

 

 

czerwiec - sierpień

 • Przyjmowane wniosków o przyjęcie do Forum Liderów Bezpiecznej Pracy
 • Przyjmowane wniosków o przyznanie lub przedłużenie ważności Kart Liderów Bezpiecznej Pracy.

 

 

 

  koniec sierpnia – początek września

 • Wstępna analiza wniosków.
 • Przygotowywanie wniosków do oceny przez Komisję Wyboru Liderów Bezpiecznej Pracy.

koniec września – początek października

 

Posiedzenie Komisji Wyboru FL

 • O dokładnej dacie posiedzenia Komisji członkowie Forum Liderów oraz kandydaci są informowani ok. 10 dni przed przyjętym terminem posiedzenia. Informacja na ten temat jest także umieszczona na stronie internetowej Forum Liderów (w części Aktualności).

 • W ciągu 5 dni po posiedzeniu Komisji wszystkie przedsiębiorstwa, których  wnioski są oceniane, otrzymują mailowo (na adres e-mail  przedstawiciela przedsiębiorstwa w Forum, którego nazwisko zostało podane w
  podpisanej Deklaracji) informacje  na temat wyników pracy Komisji.

 • Jeżeli wniosek jest rozpatrzony pozytywnie - przedsiębiorstwo  otrzymuje werdykt Komisji i zaproszenie na uroczystość wręczenia nominacji na członka Forum Liderów oraz Karty Liderów Bezpiecznej Pracy.

 • Jeżeli wniosek jest rozpatrzony negatywnie - przedsiębiorstwo  otrzymuje werdykt Komisji i uzasadnienie.

 • Jeżeli członkowie Komisja wnioskują o uzupełnienie informacji zawartych we  wniosku wówczas przedsiębiorstwo otrzymuje drogą mailową szczegółowe  wskazówki, jakie informacje powinny zostać uzupełnione i termin do  przesłania uzupełnienia (także mailem). Po ponownej ocenie wniosku przedsiębiorstwo otrzymuje pozytywny werdykt Komisji i zaproszenie na  uroczystość wręczenia nominacji i Kart Liderów lub negatywny werdykt Komisji i uzasadnienie.

 • W ciągu 14 dni od zakończenia oceny wniosków wszystkie przedsiębiorstwa, których  wnioski są oceniane przez Komisję, otrzymują oficjalną informację (na  piśmie) na temat wyników pracy Komisji
 

listopad / grudzień

 • Doroczna Konferencja Forum Liderów Bezpiecznej Pracy
 • Uroczystość wręczenia Kart Liderów Bezpiecznej Pracy