Działalność Forum Liderów w 2020 r.

 

  KONFERENCJA FORUM LIDERÓW BEZPIECZNEJ PRACY – podsumowanie roku 2020

 

W dniu 21 grudnia 2020 r. odbędzie się wideokonferencja Forum Liderów Bezpiecznej Pracypt. "Wyzwania w obszarze bezpieczeństwa pracowników na rok 2021", podsumowująca działania Forum Liderów w 2020 r.

 

W konferencji wezmą udział członkowie Forum Liderów oraz gościnnie - członkowie Komitetu Naukowo-Technicznego FSNT-NOT Ergonomii, Ochrony Pracy oraz Techniki w Medycynie.

 

W programie konferencji zostaną przedstawione przykłady działań z zakresu poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy, zrealizowanych w 2020 r. roku oraz zaplanowanych do realizacji w 2021 r. W programie konferencji wystąpią:

 

  •  Michał Cnotalski, Kierownik Biura BHP i P-poż - Veolia Energia Łódź SA (Nowy członek Forum Liderów)
  •  Łukasz Wenderski, EHS Operational Supervisor - 3M Wrocław Sp. z o.o. (Zielona Karta Lidera 2021-2022)
  •  Kamil Silski, Główny Specjalista ds. BHP - Kimball Electronics Poland Sp. z o.o. (Srebrna Karta Lidera 2021-2022)
  •  Grzegorz Piątkowski, Koordynator ds. BHP i PPoż - Cemex Polska Sp. z o.o. (Złota Karta Lidera 2021-2022).

Program konferencji (pdf)

  

  DOROCZNA KONFERENCJA FORUM LIDERÓW BEZPIECZNEJ PRACY

 

Serdecznie zapraszam wszystkich członków Forum Liderów Bezpiecznej Pracy do udziału w wideokonferencji pt. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy w przedsiębiorstwach - wybrane zagadnienia i wyniki badań”, która odbędzie się 16 listopada 2020 r. na platformie ZOOM Instytutu

W programie konferencji zostaną przedstawione wyniki wybranych prac badawczych oraz z zakresu służb państwowych, zrealizowanych w tym roku w Instytucie w ramach V etapu programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, finansowanego w 2020 r. w zakresie zadań służb państwowych ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki/Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Koordynator Programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

 

 Program konferencji (pdf)

 

  NOMINACJE ORAZ KARTY LIDERÓW BEZPIECZNEJ PRACY 2020

 

W dniach 1-13.10.2020 r. w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie obradowała Komisja Wyboru Liderów Bezpiecznej Pracy. Ze względów bezpieczeństwa Komisja pracowała w trybie zdalnym. Ocenie poddano 35 Wniosków złożone przez przedsiębiorstwa aplikujące do Forum Liderów Bezpiecznej Pracy oraz aktualnych członków Forum Liderów Bezpiecznej Pracy.

 

Ostatecznie Komisja Wyboru Liderów Bezpiecznej Pracy podjęła decyzję o przyznaniu w sumie 32 nominacji oraz Kart Liderów: 7 nominacji dla nowych członków Forum Liderów Bezpiecznej Pracy oraz 25 Kart Liderów Bezpiecznej Pracy. 3 Wnioski zostały odrzucone.

 

Nominacja dla nowych członków Forum Liderów Bezpiecznej Pracy otrzymali: Budimex S.A. Dyrekcja Budownictwa Ogólnego – Rejon 2, Enea Bioenergia Sp. z o.o., Hotel LOFT Sp. z o.o., PORTA KMI POLAND, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku, PW Krystian Sp. z o.o. oraz Veolia Energia Łódź S.A. W sumie wyróżniono 7 przedsiębiorstw.

 

Zielone Karty Liderów Bezpiecznej Pracy otrzymali: 3M Wrocław Sp. z o.o., Grupa Lotos S.A., PGNIG S.A. Termika S.A., THAI UNION POLAND Sp. z.o.o. i Veolia Energia Poznań S.A. W sumie wyróżniono 5 przedsiębiorstw.

 

Srebrne Karty Liderów Bezpiecznej Pracy otrzymali: Anatex Sp. z o.o., Kimball Electronics Poland Sp. z o.o., Orlen Laboratorium S.A., Orlen Upstream Sp. z o.o., PGE Dystrybucja S.A., RAFAKO S.A., Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie oraz Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Świdnik S.A. W sumie wyróżniono 8 przedsiębiorstw.

 

Złote Karty Liderów Bezpiecznej Pracy otrzymali: Cemex Polska Sp. z o.o., FCA Poland S.A., Grupa Azoty S.A., Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A., KGHM Miedź Polska S.A., Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Łódź Sp. z o.o., Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna, Trakcja S.A. oraz Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec” w Zębcu S.A.. W sumie wyróżniono 12 przedsiębiorstw.

 

Ze względów bezpieczeństwa uroczystość wręczenia nominacji oraz Kart Liderów Bezpiecznej Pracy została przełożona z listopada 2020 r. na wiosnę roku 2021 r. Szczegółowe informacje zostaną przekazane do laureatów tegorocznych wyróżnień oraz do wszystkich członków Forum Liderów w terminie późniejszym.

 

 

  ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W BADANIACH

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Forum Liderów do udziału w 4 projektach realizowanych przez Pracownię Sprzętu Ochrony Układu Oddechowego CIOP-PIB w ramach V etapu programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” finansowanego w latach 2020-2022 przez NCBR oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

 

Szczegółowe informacje .... (pdf)

 

  II WIDEOKONFERENCJA FORUM LIDERÓW BEZPIECZNEJ PRACY 

 

W dniu 9 kwietnia 2020 r. odbyła się II wideokonferencja Forum Liderów Bezpiecznej Pracy, dotycząca zagrożenia wirusem SARS-CoV-2. W wirtualnym spotkaniu wzięły udział 23 osoby reprezentujące różne przedsiębiorstwa. Organizatorem spotkania byli Operator Gazociągów Systemowych GAZ-SYSTEM S.A. oraz CIOP-PIB.

Podczas wideokonferencji zostały poruszone następujące tematy:

 1. Podsumowanie działań, które były podejmowane w przedsiębiorstwach w związku z epidemią koronawirusa
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów i związku z wystąpieniem stanu epidemii
 3. Testy na koronawirusa – czy warto rozważyć zakup testów do firmy/organizacji – za i przeciw.

 

Dodatkowo członkowie Forum Liderów podjęli dyskusję na następujące tematy:

 1. Jak firmy sobie radzą z zachowaniem 1,5 m odległości pomiędzy pracownikami
 2. Zachowanie odległości na stołówkach i jadalniach - gdy są wymogi zapewnienia ilości miejsc dla pracowników
 3. Szkolenia okresowe robotnicze i egzaminy - praktyczne wykonanie wytycznych GIP z 01.04.2020 r. w sprawie szkoleń okresowych dla pracowników na stan. robotniczych.
 4. Środki ochrony pracy - fakty i mity. Krótko o tym czego należy się spodziewać. Rekomendacje odnośnie do stosowania maseczek na terenie przedsiębiorstw
 5. Procedury wewnętrzne i postępowanie w wypadku zdiagnozowania wirusa u pracownika - jakie jest wówczas uruchamiane postępowanie przez służby państwowe (SANEPID), czy wszyscy pracownicy są poddawani testom/kwarantannie? W jaki sposób śledzić kontakty pomiędzy pracownikami, "ścieżka narażenia", jak postępować z pracownikami brygady w momencie kiedy jeden z pracowników lub ktoś w bliskiej rodzinie okaże się zakażony
 6. Odprawy graniczne cudzoziemców, którzy chcą wjechać w celach biznesowych do RP
 7. Ozonowanie - nowe rozwiązania.

 

 

  I WIDEOKONFERENCJA FORUM LIDERÓW BEZPIECZNEJ PRACY 
DOTYCZĄCA ZAGROŻENIA KORONOWIRUSEM SARS-CoV-2

 

W dniu 26 marca 2020 r. odbyła się I wideokonferencja Forum Liderów Bezpiecznej Pracy. W wirtualnym spotkaniu wzięło udział 31 osób reprezentujących różne przedsiębiorstwa. Organizatorem spotkania był Operator Gazociągów Systemowych GAZ-SYSTEM S.A. i CIOP-PIB.
Zgodnie z zaproponowanym programem przedmiotem dyskusji były:

 1. Dobre praktyki: 
  • dobre praktyki związane ze zwalczaniem koronawirusa w Firmie/Organizacji
  • dobre praktyki związane z pracą z Podwykonawcami
  • Idea „Work-Life Balance” – praca zdalna 
 2. Prawo: 
  • konieczność czasowego zawieszenia w Organizacji,
  • zmiany w prawie związane z wprowadzeniem stanu epidemii.


Wszyscy uczestnicy spotkania byli zgodni co do konieczności prowadzenia działań informacyjnych wśród pracowników oraz innych osób, które mają kontakt z przedsiębiorstwami – opracowywania i upowszechniania podstawowych informacji o koronowirusie oraz zasadach bezpieczeństwa. Uczestnicy spotkania przedstawili też działania wprowadzone w reprezentowanych przez nich przedsiębiorstwach w celu ograniczenia zagrożenia koronowirusem SARS-CiV-2 – zobacz listę działań.


Zgodnie z ustaleniami członkowie Forum Liderów będą dzielić się doświadczeniami oraz materiałami wykorzystywanymi w działaniach prewencyjnych oraz informacyjnych, związanych z zagrożeniem koronowirusem. Materiały będą przesyłane mailowo do CIOP-PIB i dalej przekazywane wszystkim członkom Forum Liderów.


Kolejna wideokonferencja odbędzie się na początku kwietnia 2020 r.