Notatka prasowa 24 października 2016 r.

 

LIDERZY BEZPIECZNEJ PRACY PONOWNIE NAGRODZENI

 

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy już po raz kolejny wyróżnił firmy i instytucje prowadzące szczególnie aktywne i skuteczne działania w zakresie bezpieczeństwa pracy. W tym roku prestiżowymi Kartami Liderów Bezpiecznej Pracy wyróżniono 27 przedsiębiorstw, a grono członków Forum powiększyło się o 3 nowych członków. Uroczysta gala wręczenia prestiżowych Kart Liderów i nominacji dla nowych członków odbyła się w dniu 19 października 2016 r. w Hotelu Aurora w Międzyzdrojach podczas XIX dorocznej Konferencji Forum Liderów Bezpiecznej Pracy.

 

Do Forum Liderów Bezpiecznej Pracy, które powstało już w 1998 r. należą przedsiębiorstwa i organizacje, dla których troska o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników jest naturalnym, nieodłącznym elementem codziennej działalności biznesowej. W praktyce oznacza to zapewnianie pracownikom takich warunków, które umożliwiają wykonywanie pracy w sposób bezpieczny i zgodny z psychofizycznymi możliwościami człowieka. Już jako członkowie Forum przedsiębiorstwa i organizacje mają możliwość poddania się ocenie i ubiegania się o prestiżowe wyróżnienia, jakimi są Karty Liderów Bezpiecznej Pracy. Ocena jest przeprowadzana w bardzo szerokim zakresie, a poza wskaźnikami dotyczącymi liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych, ocenie poddawana jest m.in. aktywność tych przedsiębiorstw w tym obszarze i ich innowacyjność. Od Liderów oczekiwana jest bowiem współpraca z instytucjami naukowymi, w tym wykorzystywanie dorobku naukowo-badawczego tych instytucji do oceny i zmniejszania ryzyka zawodowego. Centralny Instytut Ochrony Pracy-PIB, który powołał do życia Forum Liderów, jest jedyną w Polsce placówką naukowo-badawczą zajmującą się tak kompleksowo problematyką kształtowania warunków pracy zgodnie z psychofizycznymi możliwościami człowieka, dlatego oceniana jest też współpraca członków Forum Liderów z CIOP-PIB, szczególnie w zakresie wykorzystywania wyników programów wieloletnich dotyczących poprawy warunków pracy. Członków Forum Liderów wyróżnia także stałe podnoszenie kwalifikacji kadrę i prowadzenie działań, które mają pomagać w zapobieganiu wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym. Ważnym elementem oceny jest prowadzona przez przedsiębiorstwa działalność profilaktyczna i jej efekty. Ostatnim, choć nie najmniej istotnym obszarem oceny jest szerokie upowszechnianie tematyki bezpieczeństwa pracy. Liderzy powinni bowiem nie tylko skupiać się na tzw. własnym podwórku bezpieczeństwie pracy w swoim przedsiębiorstwie, ale także oddziaływać na podwykonawców i otoczenie społeczne. Oczekuje się od nich upowszechniania w  mediach tematyki bezpieczeństwa pracy oraz wyników prowadzonych działań profilaktycznych. 

Forum Liderów Bezpiecznej Pracy gromadzi więc najlepsze z punktu widzenia szeroko rozumianego poziomu bezpieczeństwa pracy, najbardziej ambitne przedsiębiorstwa i instytucje. Obecnie Forum liczy już prawie 130 członków, jednak najwyższe uznanie należy się tym 49 spośród nich, którzy są wyróżnieni prestiżowymi Kartami Liderów Bezpiecznej Pracy. I z pewnością mogą być stawiani za wzór do naśladowania w Polsce w kwestiach związanych z bezpieczeństwem pracy oraz szeroko rozumianą kulturą bezpiecznej pracy.

 

A w roku 2016 …

Karty Liderów Bezpiecznej Pracy otrzymali:

Karty Złote - Cemex Polska Sp. z o.o., FCA Poland S.A., Grupa Azoty S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A., Grupa Azoty Zakłady Chemiczne POLICE S.A., Grupa Ożarów S.A., Grupa Żywiec S.A. Browar w Elblągu, Huta Bankowa Sp. z o.o., KGHM Polska Miedź S.A., Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Łodzi, Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A., PKP Energetyka S.A., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. i Zakłady Górniczo-Metalowe ZĘBIEC w Zębcu S.A.;

Karty Srebrne - Dekorglass Działdowo S.A., Merrid Controls Sp. z o.o., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Turów, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., RAFAKO S.A. i Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Świdnik” S.A. Agusta Westland;

Karty Zielone - ABB Sp. z o.o. , Anatex Sp. z o.o., Dąbrowskie Wodociągi, ISS Facility Services Sp. z o.o., Katowicki Holding Węglowy S.A. i Polskie LNG S.A.;

 

natomiast grono Liderów Bezpiecznej Pracy powiększyło się o 3 firmy:ASCO Numatics Sp. z o. o. Oddział Produkcyjny w Łodzi, Carmichael Engineering Group Ltd Sp z o.o. oraz Dell Products Poland SP. z o.o.

 

Więcej informacji na temat Forum Liderów Bezpiecznej Pracy - www.ciop.pl/FL

 

 

 

Fot. Organizatorzy XIX konferencji  Forum Liderów Bezpiecznej Pracy, zaproszeni goście oraz laureaci Złotych Kart Liderów Bezpiecznej Pracy (od lewej): dr hab. Wiktor Marek Zawieska - Z-ca Dyrektora CIOP-PIB ds. Techniki i Wdrożeń CIOP-PIB, st. bryg. mgr inż. Jacek Staśkiewicz - Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSS, Marian Szyszko - Okręgowy Inspektor Pracy w Szczecinie, Andrzej Terpiłowski - Główny Specjalista ds. BHP PKP Energetyka S.A., Adam Chyliński – Dyrektor Departamentu BHP i Ryzyka Zawodowego KGHM Polska Miedź S.A., Kamila Skorupińska - Członek Zarządu ds. Zasobów Ludzkich Cemex Polska Sp. z o.o., Artur Kopeć - Członek Zarządu Spółki Grupa Azoty S.A., Magdalena Miśta - kierownik Działu BHP, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne-Łódź Sp. z o.o., Katarzyna Stasiak - Dyrektor Pionu Wsparcia oraz Tomasz Ogrodnik - Główny Specjalista Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A., Krzysztof Klein - Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Technicznego, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne POLICE S.A., Piotr Pucuła - Kierownik działu bhp, Grupa Ożarów S.A., Łukasz Bil – specjalista ds. BHP, Huta Bankowa Sp. z o.o., Paweł Mońka – Dyrektor ds. BHP i Ppoż, Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A., Tomasz Jan Borkowski - Z-ca Dyrektora w Biurze Spraw Pracowniczych, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Dorota Pięta - Ośrodek Promocji i Wdrażania CIOP-PIB, Agnieszka Szczygielska – Z-ca Kierownika Ośrodka Promocji i Wdrażania CIOP-PIB i Koordynator Forum Liderów Bezpiecznej Pracy.

 

 

 

Fot. Organizatorzy XIX konferencji  Forum Liderów Bezpiecznej Pracy, zaproszeni goście oraz laureaci Srebrnych Kart Liderów Bezpiecznej Pracy (od lewej): dr hab. Wiktor Marek Zawieska - Z-ca Dyrektora CIOP-PIB ds. Techniki i Wdrożeń CIOP-PIB, st. bryg. mgr inż. Jacek Staśkiewicz - Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSS, Marian Szyszko - Okręgowy Inspektor Pracy w Szczecinie, Piotr Panasiuk
Kierownik Działu BHP, PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów,
Małgorzata Czupryn - Dyrektor Departamentu BHP, Ochrony Ppoż. i Ochrony Środowiska, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Czesław Reczulski - specjalista ds. bhp Merrid Controls Sp. z o.o., Stanisław Nowociński,  Dyrektor Zakładu Dekorglass Działdowo S.A. w Działdowie, Piotr Kubala - Specjalista bhp RAFAKO S.A., Grzegorz Łaszyca - Kierownik Sekcji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Świdnik” S.A. Agusta Westland w Świdniku, Agnieszka Szczygielska – Z-ca Kierownika Ośrodka Promocji i Wdrażania CIOP-PIB i Koordynator Forum Liderów Bezpiecznej Pracy, Dorota Pięta - Ośrodek Promocji i Wdrażania CIOP-PIB

 

 

 

Fot. Organizatorzy XIX konferencji  Forum Liderów Bezpiecznej Pracy, zaproszeni goście oraz laureaci Zielonych Kart Liderów Bezpiecznej Pracy (od lewej): dr hab. Wiktor Marek Zawieska - Z-ca Dyrektora CIOP-PIB ds. Techniki i Wdrożeń CIOP-PIB, st. bryg. mgr inż. Jacek Staśkiewicz - Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSS, Marian Szyszko - Okręgowy Inspektor Pracy w Szczecinie, Ewa Góra - specjalista ds. bhp, Dąbrowskie Wodociągi, Marek Steczek - Dyrektor Zespołu BHP Katowickiego Holdingu Węglowego S.A., Piotr Herian - Business Support Manager, ISS Facility Services Sp. z o.o., Zbigniew Bobiński – Dyrektor Pion Eksploatacji, Polskie LNG S.A., Agnieszka Szczygielska – Z-ca Kierownika Ośrodka Promocji i Wdrażania CIOP-PIB i Koordynator Forum Liderów Bezpiecznej Pracy, Dorota Pięta - Ośrodek Promocji i Wdrażania CIOP-PIB

 

 

Fot. Organizatorzy XIX konferencji  Forum Liderów Bezpiecznej Pracy, zaproszeni goście oraz nowi członkowie Forum Liderów Bezpiecznej Pracy (od lewej): dr hab. Wiktor Marek Zawieska - Z-ca Dyrektora CIOP-PIB ds. Techniki i Wdrożeń CIOP-PIB, st. bryg. mgr inż. Jacek Staśkiewicz - Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSS, Marian Szyszko - Okręgowy Inspektor Pracy w Szczecinie, Joanna Wolska - kierownik działu BHP Dell Products Poland Sp. z o.o. z Łodzi, Karol Wiklak – Safety and Environmental Manager ASCO Numatics Sp. z o. o. Oddział Produkcyjny z Łodzi, Agnieszka Szczygielska – Z-ca Kierownika Ośrodka Promocji i Wdrażania CIOP-PIB i Koordynator Forum Liderów Bezpiecznej Pracy, Dorota Pięta - Ośrodek Promocji i Wdrażania CIOP-PIB