01 Portal wiedzy o BHP - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Weź udział w kampanii

Zaproszenie do udziału


W kampanii mogą wziąć udział organizacje o dowolnej wielkości i z dowolnego sektora oraz osoby indywidualne. Zachęcamy do:

  • upowszechniania materiałów kampanii w swoich miejscach pracy

  • udziału w wydarzeniach kampanii lub ich organizowania

  • stosowania i propagowania narzędzi wspierających zarządzanie wiekiem w pracy

  • śledzenie aktualnych informacji przekazywanych poprzez media społec

  • dołączenia do grona partnerów kampanii


Partnerzy kampanii


Zapraszamy do współpracy organizacje, przedsiębiorstwa i osoby indywidualne, które chcą się zaangażować w promowanie idei kampanii wśród swoich pracowników i partnerów biznesowych.

Zgłoszenie partnerstwaKontakt z organizatorami kampanii w Polsce:

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
Krajowy Punkt Centralny EU-OSHA
Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
Tel. 22 623 36 77, 623 37 22,
email: focalpoint@ciop.pl
www.ciop.pl/KPC
Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy