01 Portal wiedzy o BHP - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Kontakt

Organizatorzy Kampanii w Polsce


Organizatorem polskiej edycji Kampanii jest Krajowy Punkt Centralny EU-OSHA umiejscowiony w CIOP-PIB.Kontakt z organizatorami kampanii w Polsce:


Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
Krajowy Punkt Centralny EU-OSHA
Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
Tel. 22 623 36 77, 623 37 22,
email: focalpoint@ciop.pl
www.ciop.pl/KPC
Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy